Generální ředitelství cel (Německo)

německý vyšší spolkový úřad

Generální ředitelství cel (GZD; německy Generalzolldirektion) je německý vyšší spolkový úřad v působnosti Spolkového ministerstva financí. Je odpovědné za řízení chodu Spolkové celní správy SRN.

Generální ředitelství cel
- GZD –
Generalzolldirektion Logo.svg
Vznik1. ledna 2016
SídloBonn (hlavní sídlo)
Souřadnice
Působnostspolková
Prezident(ka)Colette Hercher
Mateřská organizaceSpolkové ministerstvo financí
Zaměstnancůcca 7000
Oficiální webwww.zoll.de
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Prezidentkou Generálního ředitelství cel je od 1. srpna 2018 Colette Hercher.

Právní postavení a úkolyEditovat

Generální ředitelství cel je dle §1 bodu 2 zákona o Finanční správě (Finanzverwaltungsgesetz - FVG)[1] spolkovým finančním úřadem v postavení vyššího spolkového úřadu.

Podle § 5a ve spojení s § 4 odst. 2 a 3 zákona o Finanční správě vykonává generální ředitelství cel úkoly, které mu byly svěřeny zákonem nebo Spolkovým ministerstvem financí nebo s jeho souhlasem jiným příslušným federálním ministerstvem.

Generální ředitelství cel řídí na spolkové úrovni plnění úkolů celní správy. Jako ústřední orgán spolkové celní správy odpovídá za organizační a personální záležitosti spolkové celní správy, za právní a odborný dohled nad podřízenými útvary (hlavními celními úřady a celními pátracími úřady). Generální ředitelství cel také stanovuje místní působnost a sídla hlavních celních úřadů a celních pátracích úřadů.

V některých případech plní Generální ředitelství cel také operativní úkoly. Například § 5a, odstavec 2 zákona o finanční správě stanovuje, že v rámci generální ředitelství cel musí být zřízeno oddělení odpovědné za celní vyšetřovací službu (Zollkriminalamt) v jeho rámci centrální úřad pro vyšetřování finančních transakcí (Financial Intelligence Unit), který přijímá, shromažďuje a vyhodnocuje hlášení o neobvyklých nebo podezřelých finančních transakcích v souvislosti s praním špinavých peněz (legalizací výnosů z trestné činnosti) nebo financování terorismu.

Struktura Generálního ředitelství celEditovat

 
Organigram Generálního ředitelství cel (leden 2018)

Generální ředitelství cel se člení na devět ředitelství. Z toho jsou dvě ředitelství ústředními ředitelstvími a sedm odbornými ředitelstvími.

Ředitelství I - Personálních a organizačních záležitostí a námořních úkolů (Direktion I - Personalangelegenheiten und Organisation sowie maritime Aufgaben)Editovat

Sídlo: Bonn

 • Oddělení Personální
 • Oddělení Organizační
 • Oddělení Námořních úkolů

Ředitelství II - Rozpočtu, informačních technologií a centra služeb (Direktion II - Haushalt, IT und Service-Center)Editovat

Sídlo: Bonn

Ředitelství III – Obecného daňového práva a kontrol (Direktion III - Allgemeines Steuerrecht und Kontrollen)Editovat

Sídlo: Potsdam

 • Obecné daňové právo
 • Exekuce rozhodnutí
 • Daňové trestní a přestupkové právo
 • Kontroly na dopravních cestách

Ředitelství V – Obecného celního práva (Direktion V - Allgemeines Zollrecht)Editovat

Sídlo: Hamburk

 • Obecné celní právo
  • Dovoz
  • Vývoz
  • Tranzit
  • Celní dluh
  • Povolení

Ředitelství VI – Přeshraniční přepravy zboží a zvláštního celního práva (Grenzüberschreitender Warenverkehr und Besonderes Zollrecht)Editovat

Sídlo: Norimberk

 • Zvláštní celní právo
  • Zákazy a omezení
  • Právo zahraničního obchodu (zákon o vnějších hospodářských vztazích - Außenwirtschaftsgesetz)
  • Přeprava finanční hotovosti
  • Společná zemědělská politika
  • Původ zboží a celní preference

Ředitelství VII – Finanční kontroly práce na černo (Direktion VII - Finanzkontrolle Schwarzarbeit)Editovat

Sídlo: Kolín nad Rýnem

 • Organizované formy práce na černo
 • Vyšetřování
 • Trestání
 • Dodržování minimálních pracovních podmínek
 • Řízení rizik

Ředitelství VIII – Celní kriminální úřad (Direktion VIII – Zollkriminalamt)Editovat

Sídlo: Kolín nad Rýnem

Oddělení A – Mezinárodní spolupráce, řízení rizik a centrálního odborného řízení (Abteilung A – Internationale Zusammenarbeit, Risikomanagement, Zentrales Fachmanagement)

 • Mezinárodní koordinace a grémia
 • Společná centra (např. Společné centrum obrany proti terorismu (GTAZ))
 • Koordinace spolupráce s ostatními úřady
 • IT-forenzika
 • Kancelář celní pátrací služby
 • Strategie řízení rizik a operativní analýza, shromažďování a správa informací

Oddělení B – Dohledu nad zahraničním obchodem a celní kriminality (Abteilung B – Außenwirtschaftsüberwachung und Zollkriminalität)

 • Všeobecné odborné úkoly a právní otázky
 • Koordinace kontroly vývozu
 • Boj proti organizovanému zločinu v celní oblasti
 • Boj proti terorismu
 • Odborná IT-strategie a koordinace

Oddělení C – Podpory pátrání (Abteilung C – Unterstützung des Zollfahndungsdienstes)

 • Koordinace speciálních jednotek Celní správy SRN
 • Vyšetřovací a taktická podpora při zásahu
 • Sledování telekomunikačního provozu
 • Operační centrum celní správy
 • Informační technika

Oddělení D - Centrála pro prověřování finančních transakcí (Abteilung D – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU))

 • Národní centrála pro příjem, sběr a vyhodnocování hlášení o neobvyklých a podezřelých finančních transakcích. Od 1.5.2021 vyčleněna do samostatného Ředitelství X.

Regionální kontaktní kancelář Světové celní organizace pro západní Evropu (Regionales Verbindungsbüro der Weltzollorganisation für Westeuropa)

 • vyhodnocování a analýza záchytů uskutečněných celními správami
 • plánování a koordinace regionálních a mezinárodních celních operací
 • styčný bod s mezinárodními organizacemi

Ředitelství IX – Vzdělávacího a výzkumného centra Spolkové finanční správy (Direktion IX - Bildungs- und Wissenschaftszentrum)Editovat

Sídlo: Münster

Oddělení Vzdělávání

 • Vzdělávání
  • Příslušníků ve střední službě
  • Příslušníků ve vyšší službě
 • Další vzdělávání

Oddělení vědy a techniky

Ředitelství X – Centrála pro prověřování finančních transakcí (Direktion X - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU))[1] Archivováno 22. 5. 2021 na Wayback Machine.Editovat

Sídlo: Kolín nad Rýnem

Samostatné Ředitelství X vzniklo dne 1.5.2021. Původně byl tento útvar integrován v Ředitelství VIII - Celním kriminálním úřadu, jako jeho oddělení D. Ředitelství X je ústředním úřadem pro příjem, shromažďování a vyhodnocování hlášení o podezřelých finančních transakcích, které by mohly souviset s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu. FIU je organizačně samostatná a pracuje v rámci svých odborných úkolů a oprávnění nezávisle (§ 27 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz (Geldwäschegesetz - GwG)). Útvar sám o sobě není činný v oblasti trestního stíhání.

Podezřelé transakce, které útvar zjistí, předává prostřednictvím analytických zpráv příslušným orgánům činným v trestním řízení (státním zastupitelstvím a zemským úřadům pro vyšetřování trestných činů), daňovým orgánům a správním orgánům, pokud FIU předem zjistila, že určitý majetek souvisí s praním peněz, financováním terorismu nebo jiným trestným činem. Strategická analýza se zaměřuje zejména na identifikaci nových metod praní špinavých peněz a financování terorismu. Získané informace jsou následně zpřístupněny na základě zákona o praní špinavých peněz určeným osobám, spolupracujícím orgánům a jiným finančním zpravodajským jednotkám (mezinárodní spolupráce například s českým FAU).

VedeníEditovat

Prezident(ka) generálního ředitelství cel je zařazen(a) do platové třídy B9. Viceprezident je zařazen do platové třídy B7. Od 1. srpna 2018 je prezidentkou generálního ředitelství cel bývalá vedoucí oddělení cel a spotřebních daní spolkového ministerstva financí paní Colette Hercher.

Dosavadní prezidenti Dosavadní viceprezidenti
Uwe Schröder (leden 2016 - prosinec 2017) Hans Josef Haas (od ledna 2016)
Hans Josef Haas (leden - červenec 2018, komisárně)
Colette Hercher (od srpna 2018)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Generalzolldirektion na německé Wikipedii.

Externí odkazyEditovat