Gama funkce (někdy také označovaná jako Eulerův integrál druhého druhu) je zobecněním faktoriálu pro obor komplexních čísel. Používá se v mnoha oblastech matematiky, např. pro popis některých rozdělení pravděpodobnosti.

Graf funkce gama pro reálná čísla.

Funkce je značena pomocí řeckého písmene gama a je definována jako holomorfní rozšíření integrálu:

Ačkoliv integrál samotný konverguje jen, je-li reálná část z kladná, gama funkce je definována pro libovolné komplexní číslo, kromě nekladných celých čísel.

Vlastnosti Editovat

Funkce   je spojitá pro  . Funkce   diverguje pro celá  . Tyto body jsou póly prvního řádu a odpovídající rezidua jsou  . Jiné singularity nemá a jedná se tedy o funkci meromorfní v celém oboru  .

Pro n-tou derivaci platí vztah

 .

V oblasti kladných reálných čísel má gama funkce minimum v bodě  .

Užitečné vztahy Editovat

  • Pro přirozená čísla   platí  
  •  
  •  
  •  

Některé hodnoty Editovat

  (nedefinováno)
   
  (nedefinováno)
   
  (nedefinováno)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Grafy Editovat

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat