Furtius

kvádský král

Furtius také Phurtius byl ve 2. století prořímský král Kvádů v oblasti středního Dunaje v době Markomanských válek. Informace o Furtiovi se dochovaly ve spisech římského historika Cassia Dia, když římský císař Marcus Aurelius v roce 171 uzavřel s germánskými kmeny Kvádů, Markomanů a Sarmatů mírovou smlouvu, kterou chtěl zajistit římskou hranici Limes Romanus na středním Dunaji.[1]

Furtius
Narození2. století
Úmrtí2. století
Povolánípanovník
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.
Mapa s nákresy římské ofenzívy v roce 173 na území Slovenska a jižní Moravy.
Zázračný déšť Marca Aurelia - vyobrazení na sloupu Marca Aurelia na náměstí Piazza Colonna v Římě.

Smlouva kromě míru zavazovala Kvády k dodávkám koní a dobytka do Říma, což se kvádské nobilitě nelíbilo a tak v roce 173 Frutia sesadila a zvolila si nového vládce Ariogaesa. Ariogaisus porušil mírovou smlouvu a začal napadat a pustošit vesnice Panonie a Norica na hranicích římské říše. Marcus Aurelius se rozhodl potrestat toto porušení smlouvy a v roce 173 přešel s římským vojskem do protiútoku, když překročil Dunaj v blízkosti ústí řeky Váh, což dokazují stopy a pozůstatky nalezené v obcích Iža, Radvaň nad Dunajom a Mužla na jihu Slovenska.[2] Římští vojáci pronikli podél údolí řek do vnitrozemí Germánie, dnešního Slovenska a jižní Moravy.[1] Při střetu byli vzpurní Kvádové v čele s Ariogaisem v přesile a tak římské legie brzy obklíčili a odřízli od vodních zdrojů. Bez dostatků vody chtěli Římany donutit ke kapitulaci. Taktika Germánů byla účinná a stav Římanů bez vody začal být kritický. Někteří z Římanů se začali modlit k bohu, aby seslal déšť, který nakonec opravdu přišel, přinesl dostatek vody a během deště se objevily i blesky, což si Kvádové vyložili jako hněv bohů. S touto pomocí pak římské legie na Germány zaútočili a porazili je. Tato situace vešla ve známost jako Zázračný déšť Marca Aurelia.[3] a je vyobrazena na sloupu Marca Aurelia na náměstí Piazza Colonna v Římě. Po prohrané bitvě Římané znovu dosadili Furtia do čela germánského kmene Kvádů. Po bitvě zůstalo království Kvádů vůči Římu ve vazalském poměru. Ariogaisus uprchl do Alexandrie v Egyptě.[4]

ReferenceEditovat

  1. a b BECK, Heinrich. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde: Pfalzel - Quaden. [s.l.]: De Gruyter, 2003. 646 s. ISBN 978-3110175356. (německy) 
  2. HÜSSEN, Claus-Michael, Ján Rajtár. Zur Frage archäologischen Zeugnisse der Markomannenkriege in der Slowakei.... zdroj: Markomannenkriege. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. ISBN 80-901679-2-6. S. 217–232. (německy) 
  3. Zázračný déšť Marca Aurelia
  4. HOOPS, Johanne, Heinrich Beck. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. [s.l.]: Berlin , New York (N.Y.): W. de Gruyter, 1973. ISBN 3-11-004489-7. S. 406–407. (německy)