Funkce signum

matematická funkce zjišťující znaménko hodnoty

Funkce signum (neboli znaménková funkce, zkratka sgn) je matematická funkce reálné nebo komplexní proměnné, která číslu přiřazuje komplexní jednotku vyjadřující orientovaný směr od obrazu nuly k obrazu tohoto čísla.

Graf reálné funkce signum

Reálné signum

editovat

Reálné signum je definováno následujícím způsobem:

 

Libovolné číslo lze tedy vyjádřit jako součin znaménka a absolutní hodnoty:

 

Komplexní signum

editovat

Funkce signum může být zobecněna na komplexní čísla tak, že

 

pro každé z  kromě z = 0. Signum daného komplexního čísla z je bod na jednotkové kružnici v komplexní rovině se středem v počátku [0,0], který je nejblíže z.

Další zobecnění funkce signum na reálné a komplexní výrazy je funkce csgn, definovaná takto:

 

Potom (kromě z = 0):

 

Vlastnosti

editovat
  • Znaménková funkce je lichá.
  • Znaménková funkce reálné proměnné je spojitá ve všech bodech kromě počátku.
  • Primitivní funkce k funkci signum je absolutní hodnota, ale derivací absolutní hodnoty není signum (v bodě nula není derivace definována).

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat