František Kejla

český pedagog

František Kejla (23. listopadu 1914, Lišany26. června 1981, Měšice u Prahy) byl dlouholetý učitel katedry matematiky a deskriptivní geometrie na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze.

František Kejla
Narození23. listopadu 1914
Lišany
Úmrtí26. června 1981 (ve věku 66 let)
Měšice
Povolánípedagog
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Krátce po jeho narození jeho otec odešel do bojů na haličské frontě, kde se stal od května 1915 nezvěstným, takže František svého otce nikdy nepoznal. Jeho matka se o něj nadále starala sama. Po obecné škole v Lišanech (1920—1925) studoval na státní reálce v Rakovníku (1925 — 1932), od zimního semestru 1932 po maturitě se zapsal na přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze. Učitelskou aprobaci získal v roce 1938 složením II. státní zkoušky z matematiky a deskriptivní geometrie.

Již na reálce získával kondicemi prostředky ke studiu, obdobně tomu bylo na vysoké škole, kdy k tomu od roku 1937/38 přistoupila výuka těsnopisu, který si oblíbil již za studií na reálce, na soukromé obchodní škole. K tomu účelu také vykonal potřebnou státní zkoušku z těsnopisu. Po ukončení studií bydlel dále ve Studentské kolonii na Letné a proto byl v akci proti českým vysokým školám 17. listopadu 1939 okupanty uvězněn s dalšími studenty v koncentračním táboře Sachsenhausen, odkud byl propuštěn po 13 měsících na Vánoce v roce 1940. Po návratu vyučoval opět těsnopis na obchodních školách a v některých velkých podnicích v Praze až do května 1945. Během 2. světové války se seznámil s prof. Dr. Františkem Vyčichlem, který poznal jeho pedagogické schopnosti a hluboké znalosti z matematiky, a proto si jej vybral za jednoho ze svých asistentů. Potom František Kejla 35 let pracoval jako vysokoškolský učitel nejdříve v I. ústavu matematiky, poté na katedře matematiky a deskriptivní geometrie. Během těchto let vedl cvičení z matematiky, konzultace v dálkovém studiu a posléze přednášel matematiku pro obor konstrukce a dopravní stavby.

Vedle své pedagogické práce vykonával mnoho funkcí na vysoké škole (ať již šlo o funkce pedagogické, odborářské či stranické), své pedagogické snahy uplatnil také mimo školu, zejména v Socialistické akademii.

Odbornou literární činnost začal články týkajícími se výuky těsnopisu, dále uveřejnil pro středoškolské studenty několik zajímavých sdělení v Rozhledech matematickofyzikálních a ve Sborníku prací pro průmyslové školy. Dále byl spoluautorem skript pro studenty přicházející do I. ročníku vysokých technických škol, příp. pro 1. ročník jejich studia na stavebním oboru. Je též jedním z autorů „Přehledu užité matematiky", který je velmi znám právě mezi pracovníky z praxe. Neméně významná byla jeho posudková činnost, která vždy vedla k metodickému a didaktickému zpřesnění textu.

Za svou celoživotní práci pro výchovu stavebních inženýrů byl v roce 1979 vyznamenán Medailí ČVUT I. stupně.