Fotochemie

Fotochemie je oblast chemie, která studuje interakce mezi atomy nebo malými molekulami a světlem (nebo elektromagnetickým zářením).

Elektromagnetické spektrum

Fotochemické reakce jsou aktivovány absorpcí světla, které dodá systému potřebnou aktivační energii.

Absorpce fotonu nemusí vést k chemické reakci, ale může způsobit změnu elektronové konfigurace molekuly, čímž umožní průběh reakce (která by za normálních podmínek nemohla proběhnout). Fotochemická aktivace je důležitá u některých pericyklických reakcí.

Externí odkazyEditovat