Otevřít hlavní menu

Formát grafického souboru

seznam na projektech Wikimedia

Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Některé formáty mohou do souboru ukládat i další informace, např. náhled obrázku v malém rozlišení, informace o expozici, datu a čase pořízení a podobně.

Druhy grafických formátůEditovat

Základním rozdělením grafických formátů je podle způsobu uložení grafických informací na bitmapové a vektorové.

Bitmapový (Rastrová grafika)Editovat

Obraz se skládá z jednotlivých pixelů (bodů), z nichž každý má definovánu určitou barvu.

VektorovýEditovat

Obraz se skládá z jednotlivých geometrických objektů (např. obdélník, elipsa, křivka), které mají definovanou barvu a styl obrysu a výplně. Jednotlivé objekty jsou popsány parametry obrysu, obvykle koeficienty Bézierových křivek 2. nebo 3. řádu.

Komprese grafických formátůEditovat

Rozeznáváme dva základní druhy komprese grafických formátů: bezeztrátovou a ztrátovou

Bezeztrátová kompreseEditovat

I po komprimaci zachovávají soubory identickou informaci s předlohou. Nedochází tak ke ztrátě kvality obrazu. Obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat.

Ztrátová kompreseEditovat

Při kompresi zahazují část grafické informace. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru.

Základní grafické formátyEditovat

Rastrové formátyEditovat

Rastrové formáty zaznamenávají obrázky pro záznam snímků fotoaparátů a skenerů anebo naopak výsledných tiskových nebo zobrazovaných souborů.

BezeztrátovéEditovat

  • BMP formát bitmapového obrázku a jeho výhodou je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost
  • GIF (Graphic Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku vytvářenou v počítačích. GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW a umožňuje také jednoduché animace. GIF má velké omezení v maximálním počtu 256 (8 bitů) současně použitých barev barevné palety v jednom rámci.
  • PNG (Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF.
  • RAW je soubor nijak neupravených digitalizovaných dat ze snímače digitálního fotoaparátu. Formát souboru RAW není nikým definován a soubory z různých fotoaparátů (i od stejné firmy) se mohou značně lišit. Do zavedení formátu DNG byl neoficiálně považován za digitální obdobu analogového negativu.
  • DNG (Digital Negative) je nejmodernější formát tzv. digitálního negativu, zavedený firmou Adobe v roce 2004.
  • TIFF (Tagged Image File Format) tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory a proto se často používá například pro ukládání přijatých faxů přijatých pomocí počítače a ISDN karty či faxmodemové karty.

ZtrátovéEditovat

  • JPEG (Joint Photographic Experts Group) je standardní a nejrozšířenější metoda ukládání snímků se ztrátovou kompresí používaná pro ukládání digitálních obrázků ve fotorealistické kvalitě.

Ztrátově neutrálníEditovat

  • EXIF (Exchangeable image file format) je specifikace pro formát metadat, vkládaných (přikládaných) do souborů JPEG, TIFF a RIFF WAVE (nikoliv JPEG 2000 a PNG) digitálními fotoaparáty.
  • WDP (Windows Media Photo, HD Photo) je obrázkový kompresní algoritmus a souborový formát určený pro fotografie, vyvíjený společností Microsoft. Podporuje jak ztrátovou, tak bezztrátovou kompresi. V listopadu 2006 byl přejmenován na HD Photo.

Vektorové formátyEditovat

Vektorové formáty popisují dvojrozměrnou vektorovou grafiku, ze které pak software v počítači vypočítává výsledný soubor obrázku (nutně rastrového) pro zobrazení nebo tisk:

Externí odkazyEditovat