Barevná paleta nebo také indexovaná barevná paleta je používána pro zobrazení a archivaci obrázků počítačové rastrové grafiky. Každé barevné položce v paletě je přiděleno číslo a každý pixel obrazu uchovává číslo, která odkazuje na odpovídající položku palety. Hlavní výhodou použití palety pro generování rastrového obrázku o malém počtu různých barev je relativně malá paměťová náročnost. Nevýhodou je většinou nízké barevné rozlišení obrázku. Barva položky palety se obvykle volí z větší množiny barev než je počet položek palety. Bližší informace viz článek barevná hloubka.

Využití Editovat

Počítačové grafické systémy využívající barevných palet jsou například EGA a VGA u počítačů kompatibilních s IBM PC nebo Tiki 100.

Grafické formáty využívající barevné palety jsou například GIF nebo XPM.

Následující tabulka uvádí přehled velikosti palet (počtu položek palety) a rozlišení barev (barevná hloubka):

Grafický standard Rozlišení palety
velikost palety barevná hloubka
Monochromatická ? 2 barvy
CGA ? 16 barev
EGA 16 64 barev
VGA 256 18bit – 262144 barev
GIF 256 24bit – 16777216 barev
BMP 256 24bit – 16777216 barev

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat