Forenzní psychologie

Forenzní psychologie je jednou z aplikovaných disciplín psychologie. Uplatňuje se např. v soudní praxi, formou vypracovávání znaleckých posudků pro zjišťování psychických charakteristik obviněných, jejich zvláštností, perspektiv, příčetnosti v době konání trestné činnosti, posuzování důvěryhodnosti svědků. Zabývá se také viktimizací oběti.

Podobně policejní psychologie pomáhá např. při sestavování pravděpodobného profilu pachatele.

Literatura editovat

  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, 2013. 445 s. ISBN 978-80-7380-461-9.
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila et al. Psychológia pre právnikov. Bratislava: Iura Edition, 2010. 258 s. ISBN 978-80-8078-358-7.
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 158 s. ISBN 978-80-262-0582-1.
  • KOHOUTEK, Tomáš; SALAQUARDOVÁ, Dora. Psychologie. Brno: Barrister & Principal, 2006. ISBN 80-7364-023-6.