Firemní veřejné vztahy

Public affairs (česky veřejné záležitosti; též legal & corporate affairs či government relations, zkráceně PA) je rozsáhlým souborem aktivit zahrnujícím identifikování, vyhodnocování, plánování a reagování na příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických a správních rozhodnutí, která mají vliv na podnikající subjekty či jiné organizace.

Public affairs management, čili řízení veřejných záležitostí, je tak součástí každé firmy, která se zajímá v širším kontextu o své podnikatelské prostředí.

Úlohou public affairs (PA) agentur je zastupovat podnikatelský subjekt tak, aby přispěly k obhajobě či prosazení jeho zájmů v legislativním prostředí dané země, respektive v jakémkoliv regulovaném podnikatelském prostředí (např. OECD, Evropská unie, kraj, město).

Nástroje public affairs

editovat

Public affairs využívá nástroje a postupy, jejichž prostřednictvím lze monitorovat legislativní úpravy, poskytovat odborné konzultace či plánovat informační kampaně.

Obor Public affairs zahrnuje tyto základní aktivity:

 • lobbing (obhajoba a propagace zájmů klienta)
 • právní expertízy
 • legislativní monitoring
 • řízení reputace
 • zprostředkování kontaktů se stakeholdery
 • organizace jednání a pořádání akcí
 • komunikace s institucemi veřejné správy
 • strategické plánování
 • krizová komunikace
 • media relations
 • implementace komunikačních strategií
 • budování a moderace aliancí a koalic
 • podpora veřejným dotacím a zakázkám

Public affairs a lobbing

editovat

Lobbing je jedním z důležitých a nedílných nástrojů public affairs. Užší (anglosaské) pojetí charakterizuje lobbing jako zastupování a prosazování zájmů při schvalování legislativy, širší pojetí zahrnuje i ovlivňování exekutivních rozhodnutí na státní či samosprávní úrovni.

Lobbing je součástí demokratického rozhodovacího procesu.

Asociace v oboru Public affairs

editovat

V Evropě existuje střešní organizace P.A.C.E. sdružující hlavní národní asociace Public affairs firem a profesionálních konzultantů v mnoha zemích Evropy. Založena byla v roce 2011 a za Českou republiku je členem Asociace Public Affairs Agentur (APAA).[1]

V ČR působí řada PR agentur, které podle svých webových stránek nabízejí také Public Affairs služby, členů APAA je v současnosti sedm,

Asociace
Česko APAA
EU EPACA, SEAP, P.A.C.E.
USA AAPC, ALL
VB APPC
Německo DEGEPOL
Regulace lobbingu
Legislativní regulace USA, Spojené království, Kanada, Polsko, Maďarsko, Litva, Austrálie, Německo, Tchaj-wan
Oborová regulace Španělsko, Dánsko, Norsko
Bez regulace Česko, Slovensko
Public affairs agentury v ČR
Mezinárodní CEC Government Relations, Fleishman-Hillard, Grayling, Weber Shandwick
Lokální Euroffice Praha-Brusel, Merit Government Relations, PAN Solutions, Becker and Poliakoff

Reference

editovat


Externí odkazy

editovat