Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem[1] (FF) je jednou ze osmi fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Filozofická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedení fakulty
Děkan prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Proděkan Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Proděkan doc. Hana Bergerová, Dr.
Proděkan Mgr. David Tomíček, Ph.D.
Tajemník Ing. Terezie Tahalová
Základní informace
Datum založení 1. září 2006
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
Telefon +420 475 286 411
E-mail sekretariat.ff@ujep.cz
Souřadnice
http://ff.ujep.cz/

Vznikla 1. září 2006 z Ústavu humanitních studií, který byl založen v roce 2005 transformací části Pedagogické fakulty. FF je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia. Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Současnými pracovišti FF jsou katedra historie (pod níž spadá Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví), katedra politologie a filozofie, katedra germanistiky (pod níž spadá Metodické centrum CEPRONIV), Ústav slovansko-germánských studií a Jazykové centrum.

StudiumEditovat

Na fakultě lze studovat bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy.

Bakalářské studium

 • Archivnictví a spisová služba
 • Dokumentace památek
 • Filozofie
 • Historie
 • Interkulturní germanistika
 • Kulturní historie
 • Německý jazyk a literatura
 • Politologie
 • Společenské vědy
 • Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Navazující magisterské studium

 • Historie
 • Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
 • Kulturní historie
 • Politická filozofie
 • Společenské vědy
 • Učitelství historie pro SŠ
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • Učitelství společenských věd pro SŠ

Doktorské studium

 • České dějiny
 • Německá literatura
 • Tschechische Geschichte (České dějiny)

KatedryEditovat

Fakulta se skládá z pracovišť:

 • Katedra germanistiky (KGER)
  • Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV)
 • Katedra historie (KHI)
  • Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví (CDDKD)
 • Katedra politologie a filozofie (KPF)
 • Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS)
 • Jazykové centrum (FJC)

ReferenceEditovat

 1. statut fakulty. ff.ujep.cz [online]. [cit. 18-10-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 18-10-2011.