Otevřít hlavní menu

Filmová hudba se od ostatních žánrů liší tím, že vzniká ke konkrétnímu filmu. Film bývá řazen mezi tzv. scénická umění, jde tedy o specifický podžánr scénické hudby.

Dotváří atmosféru filmového snímku a proto je při její tvorbě důležitá i spolupráce s režisérem. Její význam je mimo jiné i psychologický. Dobré filmové dílo se obvykle vyznačuje i dobrou filmovou hudbou. V některých filmech jsou coby filmová hudba používána i hudební díla, jež původně pochází z oblasti vážné hudby.

Kvalitní filmová hudba se posléze může stát natolik známou, že je vydávána na samostatných CD discích a hrána na koncertech jakožto každá jiná běžná artificiální hudba.

Zvláštním podžánrem filmové hudby je pak filmový muzikál.

Významní čeští a slovenští filmoví hudebníciEditovat

Významní světoví hudebníciEditovat