Filipovský pramen

pramen Chrudimky

Filipovský pramen je hlavní pramenný zdroj řeky Chrudimky[1] s přírodním vývěrem podzemní vody na zemský povrch přibližně v nadmořské výšce 705 m[2] na okraji lesní lokality Humperky v krajinné oblasti Železných hor,[3] v rámci administrativně správním na katastrálním území obce Krouna v okrese Chrudim náležejícím do Pardubického kraje v České republice.[4]

Filipovský pramen
Filipovský pramen řeky Chrudimky na okraji lesní lokality Humperky
Filipovský pramen řeky Chrudimky na okraji lesní lokality Humperky
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Ostatní
Nadm. výška 708 m n. m.
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vodní pramen se objevuje na zemském povrchu přibližně 750 m severozápadně od nejvyššího vrcholu Železných hor se zeměpisným jménem (oronymum) U oběšeného (737,4 m) a s místním názvem Na panenkách, z hlediska regionálního členění georeliéfu Česka v geomorfologickém okrsku Kameničská vrchovina, který je součástí Sečské vrchoviny v jihovýchodní části pohoří Železných hor.[3]

Geologické podloží lokality tvoří horniny dvojslídný migmatitortorula svrateckého krystalinika,[5] prameniště je součástí chráněného území akumulace podzemních vod v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v jejímž rámci činí délka vodního toku 27,9 km od Filipovského pramene po městys Trhová Kamenice. Filipovský pramen je také výchozím místem vlastivědné stezky Krajem Chrudimky.[6]

Pramenná zdrojnice řeky Chrudimky stéká od Filipovského pramene po severozápadním úbočí vrcholu U oběšeného lesním prostorem ve směru vesničky Filipov, od ní název pramene „Filipovský“. Filipovský pramen je jedním z více pramenných zdrojů rozsáhlého prameniště v oblasti obce Kameničky, především nad jejími sídelními lokalitami Ovčín a Filipov. Z pohledu hydrologie je nevýznamnějším a také nejvýše položeným pramenným zdrojem řeky, jejíž zeměpisné jméno je odvozené od města Chrudim, kterým protéká v dolním toku. Název řeky „Chrudimka“ se začal užívat v průběhu 17. století.[7]

HistorieEditovat

 
Žulový obelisk nad Filipovským pramenem řeky Chrudimky

Chrudimka byla dříve nazývaná Kamenice, údajně podle kamenitého koryta a v oblasti kolem dnešní vodní nádrže Seč, podle ostrého ohybu řeky, také jako Ohebka. Ohyb řeky je zřejmý v průběhu vodní nádrže pod skalním ostrohem v přírodní rezervaci Oheb a zříceninou hradu Oheb. Řeka výrazně změnila tok do směru současné hydrogeografické osy na základě probíhajících změn v georeliéfu, v důsledku zdvihu zemského povrchu na železnohorské tektonické linii v období kenozoika

Filipovský pramen a jeho okolí bylo v roce 1973 upraveno žáky středního odborného učiliště bývalého národního podniku Transporta Chrudim.[8] Vývěr podzemní vody byl ohraničen kameny, v délce několika metrů vytvořena struha pro vodní tok a využito několik pahýlů stromů pro odpočívadlo s improvizovaným stolkem. Nad pramenem byl osazen žulový obelisk s nápisem: „Filipovský pramen řeky Chrudimky dříve zvané Kamenice 708 m n. m.“

Přesné zaměření Filipovského pramene řeky Chrudimky v nadmořské výšce 704,68 m uvedl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, v rámci projektu „100 nejdelších vodních toků ČR".[2]

Od roku 1973 je Filipovský pramen výchozí místo vlastivědné stezky Krajem Chrudimky a od roku 1983 se stalo cílem každoročního setkání turistů v závěru roku (34. ročník v roce 2017) organizovaného Klubem českých turistů v Hlinsku pod názvem Silvestr na Chrudimce, obvykle je však dnem setkání 30. prosinec.[9]

Zdrojnice v horním toku ChrudimkyEditovat

Zdrojnice řeky Chrudimky se nacházejí v chráněné oblasti přirozené akumulace vod s názvem Žďárské vrchy, územní vymezení je shodné s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy.[10]

V průběhu vodního toku na několika stovkách metrů od Filipovského pramene v lesní lokalitě Humperky, ve svahu nad Filipovem, ústí do hlavní – pramenné zdrojnice několik dalších. Jeden z vydatnějších pramenů přibližně v nadmořské výšce 680 m měl ve 20. století vybudováno zastřešení v podobě lesní studánky. Levostranným přítokem hlavní zdrojnice v oblasti Filipova je také málo vydatná vodoteč, pramenící v sídelní lokalitě Paseky, části obce Chlumětín. Pramen nazvaný Na Pasekách[11] vyvěrá v nadmořské výšce 704 m ve vzdálenosti 540 m jihozápadně (250°) od Filipovského pramene.[4]

 
Prameniště zdrojnice pod Dědovou, resp. nad sídelní lokalitou Ovčín (Kameničky); vpravo od silnice začátek evropsky významné lokality s názvem Údolí Chrudimky

Zdrojnice řeky pramení i nad sídelní lokalitou Ovčín v obci Kameničky, pod vyvýšeninou Na kopci (681 m). Pramen nazvaný Chrudimka[12] se nachází v blízkosti silnice Kameničky – Dědová. Strouha vytvořená vodním tokem byla ve 20. století v rámci meliorace vlhkých luk zatrubněna. Od silnice k Filipovu pokračuje v otevřeném korytu, do kterého z prostoru pramenné sníženiny v lokalitě přírodní památky Bahna ústí průtokem vydatnější zdrojnice (levostranný přítok). V údolí pod Filipovem spojuje vody s hlavní zdrojnicí od Filipovského pramene.

Vodní tok zdrojnice od Dědové k soutoku s pramennou zdrojnicí pod Filipovem a dále v průtoku k mostu silnice III/3438 (úsek HamryVortová) je součástí evropsky významné lokality s názvem Údolí Chrudimky.[13]

 
Zdrojnice Chrudimky upravená melioracemi ve 20. století, nejvýše položené místo 665 m n. m. s otevřeným korytem u silnice pod obcí Dědová

V Kameničkách, v lokalitě V rybnících, přibírá Chrudimka vodu z další zdrojnice, přibližně v říčním km 103,7 v prostoru mokřadů pod přírodní památkou Louky v Jeníkově. Tvoří ji pravostranný přítok, Jeníkovský potok, pramenící pod vrcholem sedla (678 m) mezi vrchem Pešava (697 m) a vyvýšeninou Na kopci (681 m). Do koryta Chrudimky se stahuje voda také strouhou (bezejmenný levostranný přítok) z mokřadních luk v přírodní rezervaci Volákův kopec.[14]

Kuželovitý vrch U oběšeného, vzdálený přibližně 750 m na jihovýchod (132°) od Filipovského pramene, leží na hlavním evropském rozvodí, dělí úmoří Severního (Chrudimka) a Černého moře (Svratka). Vrcholem prochází orografická rozvodnice prameniště potoku Brodek v povodí řeky Svratky a orografická rozvodnice s nejvyšším bodem v dílčím povodí s prameništěm řeky Chrudimky, také řeky Krounky a Chlumětínského potoku.[15]

Chlumětínský potok, uváděný jako zdrojnice řeky Chrudimky,[16] pramení přibližně 350 m od vrcholu na jihozápad, na katastrálním území obce Svratouch. Vodou napájí rybník Krejcar nedaleko stejnojmenné sídelní lokality, částí obce Chlumětín, podle které byl potok pojmenován. Od rybníku Krejcar vede koryto Chlumětínského potoku (dle základní mapy Česka),[17] zaústěné v obci Kameničky do rybníku Groš, který je průtočný řekou Chrudimkou (rybník přibližně 4,7 km po vodním toku od Filipovského pramene).

Vydatnější průtokem jsou však svodnice Chlumětínského potoku do rybníku Krejcar a jeho obtokového koryta, v lesní lokalitě pod rybníkem dochází k soutoku vodotečí a dle základní mapy Česka jsou přítokem Krejcarského potoku. Podle evidence rozvodnic Českého hydrometeorologického ústavu náleží Krejcarský potok do povodí vodnatějšího Chlumětínského potoku.[18] Do Chrudimky přitéká vodní tok v lokalitě luční nivy Lány s několika vodotečemi v oblasti mokřadů, místo je nejnižším bodem orografické rozvodnice dílčího povodí s prameništěm Chrudimky (luční niva Lány informačním stanovištěm č. 4 vlastivědné stezky Krajem Chrudimky).

K vodním zdrojům horního toku řeky Chrudimky náleží dva potoky s vydatnějším průtokem v krajinné oblasti Žďárských vrchů, s vývěrem v geomorfologickém okrsku Devítiskalská vrchovina. Prvním po směru toku Chrudimky je pod Vortovským vrchem (704 m) pramenící Krejcarský potok (dle základní mapy Česka levostranný přítok Chrudimky,[17] v evidenci rozvodnic v dílčím povodí Chlumětínského potoku[18]). Druhým potokem přitékajícím z oblasti Hornosvratecké vrchoviny je Vortovský potok s nejvýše položeným prameništěm v povodí Chrudimky. Vortovský potok pramení pod vrcholem sedla (688 m) mezi vrchy Šindelný (806 m, nejvyšší bod orografické rozvodnice povodí Chrudimky) a Otrok (717 m), přibližně 1 km jižně od lokality s místním jménem Mariánská Huť, součásti obce Herálec. Vortovský potok ústí do Chrudimky jako levostranný přítok na začátku vzdutí vodní nádrže Hamry.[4]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Povodí Labe, státní podnik. Povodí Labe, státní podnik [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-01-13. 
 2. a b Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Charakteristiky toků a povodí ČR: Chrudimka [online]. [cit. 2018-01-07]. Dostupné online. 
 3. a b Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Přírodní poměry: Geomorfologie [online]. [cit. 2018-01-02]. Aplikace MapoMat. Dostupné online. 
 4. a b c Český úřad zeměměřický a katastrální. Základní mapa České republiky: kompozice Filipovský pramen Chrudimky a okolí [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné online. 
 5. Česká geologická služba. Geologická mapa: kompozice Filipov a okolí [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné online. 
 6. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Správa CHKO Železné hory [online]. [cit. 2018-01-02]. Údaje uvedeny na informační tabuli Filipovský pramen (1) vlastivědné stezky Krajem Chrudimky. Dostupné online. 
 7. Kameničky: oficiální stránky obce [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupné online. 
 8. Klub českých turistů. Turistická mapa: Žďárské vrchy. 6. vyd. Praha: Trasa, 2013. ISBN 978-80-7324-370-8. Mapový list č. 48, měřítko 1:50 000. 
 9. Klub českých turistů Hlinsko: Silvestr na Chrudimce [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné online. 
 10. Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupné online. 
 11. Mladí ochránci přírody – registr vodních pramenů: pramen Na Pasekách [online]. [cit. 2018-01-25]. V registru uvedená nadmořská výška 705 m, dle základní mapy ČR je pramen zakreslen v poloze 704 m n. m. Dostupné online. 
 12. Mladí ochránci přírody – registr vodních pramenů: pramen Chrudimka [online]. [cit. 2018-01-25]. Dostupné online. 
 13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Evropsky významná lokalita: Údolí Chrudimky [online]. [cit. 2018-02-10]. Vyhlášeno 15. dubna 2005, v evidenci AOPK ČR kódy 2980 (ÚSOP) a CZ0533301 (NATURA 2000). Dostupné online. 
 14. Český úřad zeměměřický a katastrální. Základní mapa Česka: Kameničky – řeka Chrudimka [online]. [cit. 2018-01-07]. Dostupné online. 
 15. Český hydrometeorologický ústav. Hydrologie: Evidence rozvodnic [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupné online. 
 16. Povodí Labe, státní podnik. Historie vodního stavitelství na řece Chrudimce [online]. Povodí Labe, státní podnik, 2012 [cit. 2018-01-25]. Dostupné online. 
 17. a b Český úřad zeměměřický a katastrální. Základní mapa České republiky: vodní toky v oblasti Kameniček [online]. [cit. 2018-02-10]. Dostupné online. 
 18. a b Český hydrometeorologický ústav. Hydrologie: Evidence rozvodnic [online]. [cit. 2018-02-10]. Rozvodnice 4. řádu: Chlumětínský potok, ČHP 1-03-03-0040-0-00. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat