Zdrojnice je vodní tok, který se v nějakém místě stéká s jiným podobně velkým tokem, přičemž výsledný tok nese nové jméno odlišné od obou. Jde o vztažný termín – označíme-li dva stékající se toky jako A a B, a vzniklý tok jako C, pak jsou A a B zdrojnicemi toku C.

Existence zdrojnic je hydronymický jev vycházející v podstatě z konvence (a tedy poměrně nestálý), zpravidla je však založen na fyzické existenci soutoku rovnocenně velkých řek (či potoků), kdy není zřejmé, která je hlavním tokem a která přítokem. Často se také vyskytuje u velmi rozsáhlých říčních systémů, kdy se v různých regionech ujal jiný název pro hydrologicky tentýž tok.

Názvosloví editovat

Existují dva způsoby označování zdrojnic:

Někdy názvosloví kolísá a hlavní tok vzniká ze zdrojnic jen podle některých pojetí (např. některé části systému Amazonky). Místa soutoku zdrojnic se také mohou měnit v čase – např. Berounka (pod tímto jménem) v některé době vznikala teprve soutokem Mže a Střely.

Zvláštní případy editovat

Zdrojnice toku jsou zpravidla dvě, ale výjimečně jich může být i více (např. Vydra vzniká soutokem potoků Roklanského, Modravského a Filipohuťského, i když ne v jednom bodě). Jako zdrojnice Berounky se tradičně uvádí čtyři řeky stékající se na území Plzně (Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava), ve skutečnosti se však Úhlava vlévá do Radbuzy, ta pak soutokem se Mží tvoří Berounku a do ní se vlévá Úslava.

Jako zdrojnice toku se mohou označovat i (hlavní) přítoky průtočného jezera, z nějž dotyčný tok vytéká (pokud žádný přítok nenese jeho jméno). Tak se např. za zdrojnice Něvy mohou považovat Svir, Volchov a Vuoksa jako hlavní přítoky Ladožského jezera. Někdy je situace ještě komplikovanější – Otročí řeka vzniká soutokem řek Peace a výtoku z jezera Athabasca označovaného jako Skalnatá řeka, přičemž hlavními přítoky jezera jsou Athabasca, Fond du Lac a při povodních také některá ramena Peace. Sama Otročí řeka je pak skrze Velké Otročí jezero zdrojnicí (hlavní, resp. „jedinou“) z něj vytékajícího veletoku Mackenzie.

Příklady editovat

Česko editovat

neoficiální, historické

Evropa editovat

Svět editovat