Fakulta strojní VŠB-TUO

fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Fakulta strojní (FS) je jedna z sedmi fakult Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO). Fakulta vznikla zřízením samostatné Vysoké školy strojní v Ostravě se sídlem v Brušperku k 1. září 1950 na základě vládního nařízení. Fakulta v současné době poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i doktorském (Ph.D.) stupni studia.

Fakulta strojní
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Faculty of Mechanical Engineering
Vedení fakulty
Děkan prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Předseda AS prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Tajemnice Ing. Zuzana Kmětíková
Statistické údaje k 1.6.2018
Studenti 1906
Základní informace
Barva
     
Datum založení 1. září 1950
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava-Poruba
Telefon +420 597 323 152
E-mail dekanat.fs@vsb.cz
Souřadnice
https://www.fs.vsb.cz/

HistorieEditovat

Kořeny fakulty sahají do roku 1716, kdy v Jáchymově vznikla první báňská škola na světě. Na ni navazoval i pozdější vznik Báňského učiliště v Příbrami v roce 1849. Od toho roku se také odvíjí novodobá historie celé technické univerzity v Ostravě. Hlavní počátky fakulty vznikly zřízením samostatné Vysoké školy strojní v Ostravě se sídlem v Brušperku k 1. 9. 1950 na základě vládního nařízení a toto datum Fakulta strojní pokládá za svůj zrod.

Po jednoleté samostatné činnosti byla Vysoká škola strojní připojena k Vysoké škole báňské v Ostravě jako Fakulta báňského strojnictví. Od té doby do současnosti prodělala fakulta řadu významných změn, které byly vyvolány rozvojem průmyslové výroby a potřebami společnosti na vzdělanost v technických oborech nejenom v moravskoslezském regionu, ale i v celém bývalém Československu. To se projevovalo v rostoucím počtu studijních oborů i v měnícím se názvu fakulty: Vysoká škola strojní (1950–51), Fakulta báňského strojnictví (1951–1968), Fakulta strojní (1968–77), Fakulta strojní a elektrotechnická (1977–91) a Fakulta strojní (1991 – dosud). K poslední změně názvu došlo rozdělením Fakulty strojní a elektrotechnické na dvě samostatné fakulty: Fakultu strojní a Fakultu elektrotechnickou, nyní Fakultu elektrotechniky a informatiky.

ČleněníEditovat

Součástí fakulty jsou tyto katedry a institut (platné od 1. 9. 2018):

 • Katedra matematiky a deskriptivní geometrie (310)
 • Katedra aplikované mechaniky (330)
 • Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení (338)
 • Katedra výrobních strojů a konstruování (340)
 • Institut dopravy (342)
 • Katedra mechanické technologie (345)
 • Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie (346)
 • Katedra částí a mechanismů strojů (347)
 • Katedra automatizační techniky a řízení (352)
 • Katedra robotiky (354)
 • Katedra energetiky (361)

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a specializaceEditovat

 • Aplikované vědy a technologie
 • Dopravní systémy a technika
 • Energetika a životní prostředí
 • Mechatronika
 • Strojírenství
  • Aplikovaná mechanika
  • Design průmyslových výrobků
  • Dopravní a procesní zařízení
  • Hydraulika a pneumatika
  • Konstrukce strojů
  • Průmyslové inženýrství
  • Robotika
  • Řízení strojů a procesů
  • Strojírenská technologie
 • Technologie letecké dopravy
  • Technologie provozu letecké techniky
  • Technologie údržby letecké techniky

Navazující magisterské studijní programy a specializaceEditovat

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní systémy a technika
  • Dopravní systémy
  • Dopravní technika
 • Ekologizace energetických procesů
 • Energetické stroje a zařízení
 • Hydraulika a pneumatika
 • Mechatronika
 • Průmyslové inženýrství
 • Robotika
  • Konstrukce robotické techniky
  • Projektování robotizovaných pracovišť
  • Servisní robotika
 • Řízení strojů a procesů
 • Strojírenská technologie
 • Strojní inženýrství
  • Konstrukční a procesní inženýrství

Doktorské studijní programyEditovat

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní systémy
 • Energetické procesy
 • Robotika
 • Řízení strojů a procesů
 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie

Seznam děkanůEditovat

Vedení fakultyEditovat

 • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – děkan
 • doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. – proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje
 • doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studium
 • prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí
 • doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
 • prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. – proděkan pro projektovou činnost a rozvoj fakulty
 • prof. Ing. Radek Čada, CSc. – předseda akademického senátu
 • Ing. Zuzana Kmětíková – tajemnice

ReferenceEditovat

 1. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat