Exempce

vynětí z působnosti, zejména vynětí pachatele z působnosti orgánů činných v trestním řízení

Exempce je vynětí z působnosti, zejména vynětí pachatele z působnosti orgánů činných v trestním řízení. Rozlišuje se přitom exempce hmotněprávní, která je absolutní, a procesněprávní, která působí jako překážka v pokračování v trestním řízení.

Exempce v hmotněprávním smyslu (též indemnita) je způsobena osobním postavením pachatele, který tak není vůbec trestně odpovědný. Příkladem může být poslanec či senátor, pokud jde o hlasování a jakékoli projevy v dané parlamentní komoře, případně prezident, který je beztrestný absolutně.

Procesní exempce (též imunita v užším smyslu) neznamená, že by se daná osoba nedopustila trestného činu, ale postupu v trestním řízení a případnému odsouzení brání určitá skutečnost, překážka někdy dočasné povahy. Podle § 11 trestního řádu jde např. o: