Diplomatická imunita

Diplomatická imunita je typ imunity. Diplomatickou imunitou se rozumí ochrana diplomatů (a případně i administrativně-technických pracovníků zastupitelského úřadu) vysílajícího státu (včetně jejich rodinných příslušníků) před trestní, správní i civilní jurisdikcí ve státě přijímajícím. Diplomatická imunita je upravena mezinárodním právem, které je v současnosti kodifikováno v mezinárodní smlouvě – Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z 18. dubna 1961. Diplomatická imunita neplyne ze skutečnosti, že by snad zastupitelský úřad byl územím vysílajícího státu (tak tomu není, území úřadu zůstává státním územím státu, v němž se úřad nachází).

Diplomatický pas České republiky

Diplomatický pas editovat

Každý diplomat má zpravidla speciální pas. Tento pas identifikuje diplomata. Použití tohoto pasu neposkytuje uživateli automaticky diplomatickou imunitu. Diplomatická imunita je vztažena pouze k zemi, kde je diplomat akreditován podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Při odvolání z dané země, kde diplomat působil, by měl diplomatický pas vrátit.