Diplomatická imunita

Diplomatická imunita je typ imunity. Diplomatickou imunitou se rozumí ochrana diplomatů (a případně i administrativně-technických pracovníků zastupitelského úřadu) vysílajícího státu (včetně jejich rodinných příslušníků) před trestní, správní i civilní jurisdikcí ve státě přijímajícím. Diplomatická imunita je upravena mezinárodním právem, které je v současnosti kodifikováno v mezinárodní smlouvě - Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z 18. dubna 1961. Diplomatická imunita neplyne ze skutečnosti, že by snad zastupitelský úřad byl územím vysílajícího státu (tak tomu není, území úřadu zůstává státním územím státu, v němž se úřad nachází).

Diplomatický pas České republiky

Diplomatický pasEditovat

Každý diplomat má zpravidla speciální pas. Tento pas identifikuje diplomata. Při použití tohoto pasu poskytuje uživateli diplomatickou imunitu. Samotný diplomat nemá bez pasu (nebo bez dodatečného prověření) imunitu.[zdroj?] Diplomat má zpravidla „na výběr“ mezi klasickým cestovním pasem, nebo pasem diplomatickým. Záleží na nadřízených, nebo podle okolností (turistika, dohody, smlouvy apod.). Při odvolání z dané země, kde diplomat působil, by měl diplomatický pas vrátit.