Diplomatická imunita

Diplomatická imunita je typ imunity. Diplomatickou imunitou se rozumí ochrana diplomatů cizího státu (včetně jejich rodinných příslušníků) před trestním stíháním v dané zemi. K diplomatickému personálu se počítají i vysocí úředníci mnoha mezinárodních organizací. Diplomatická imunita je řízena Vídeňskou úmluvou z 18. dubna 1961; souvisí těsně i s pojmem exteritorialita. Zrušení diplomatické imunity (např. v důsledku prokázané špionážní činnosti apod.) je poněkud složitější: stát, ve kterém je takový diplomat činný, ji podle Vídeňské úmluvy zrušit nemůže; v praxi oznámí nótou tomu kterému státu, že zmíněný diplomat je v zemi nežádoucí (latinský pojem zní persona non grata), diplomat pak bývá zpravidla odvolán.

Diplomatický pasEditovat

Každý diplomat má zpravidla speciální pas. Tento pas identifikuje diplomata. Při použití tohoto pasu poskytuje uživateli diplomatickou imunitu. Samotný diplomat nemá bez pasu (nebo bez dodatečného prověření) imunitu.[zdroj?] Diplomat má zpravidla „na výběr“ mezi klasickým cestovním pasem, nebo pasem diplomatickým. Záleží na nadřízených, nebo podle okolností (turistika, dohody, smlouvy apod.). Při odvolání z dané země, kde diplomat působil, by měl diplomatický pas vrátit.