Evropané

Evropan je osoba, která je obyvatelem Evropy. Mezi Evropany převažuje europoidní rasa. Evropské obyvatelstvo je však národnostně i jazykově roztříštěno. Jazykově jsou Evropané rozděleni do několika jazykových skupin. Nejpočetnější je indoevropská jazyková skupina. Dnes se některé evropské státy a tím i jejich obyvatelé sdružují v politické a ekonomické unii, kterou nazývají Evropská unie, která se stále rozšiřuje o další členské státy, některé však zároveň ztrácí. Evropané patřili k prvním, kteří začali objevovat další kontinenty a další obyvatele ostatních kontinentů. Osobní či skupinovou sounáležitost s Evropou také někdy označujeme jako evropanství.

Location of Europe.svg

Podle genetických analýz DNA mají všichni Evropané společné předky, jednotlivé národy se ale liší mírou vzájemné příbuznosti.[1]

Externí odkazyEditovat