Europoidní rasa

jedna z lidských ras

Europoidní rasa (také bílá rasa, běloši) je označení pro skupiny původních obyvatel Evropy, západní Asie, Indie, Blízkého východu a severní Afriky na základě společných biologických, nebo somatických (vzhledových) vlastností.[1][2]

Vlivem kolonialismu obývá dnes europoidní obyvatelstvo také obě Ameriky, Austrálii, Nový Zéland, Kapsko, Sibiř i další oblasti.

Samotné slovo europoid vzniklo z demonyma evropský a řecké koncovky eidos („mající podobný vzhled“).[3]

Charakteristika

editovat
 
Příslušníci europoidní rasy mohou mít přirozeně zrzavé vlasy.

Mezi typické europoidní fenotypní znaky patří nadočnicový oblouk, ostré vyvýšení nosního prahu, úzký tvar nosního otvoru a zvětšení lebky v oblasti dolní čelisti (ortognatie). Mezi další tradičně sdílené znaky patří úzké rty a malá ústa, kulatý tvar očnice, silné terciární tělesné ochlupení a zbarvení kůže pohybující se od velmi světlé po světle hnědou.[4]

Fylogeneze a rozšíření

editovat

Lidské rasy byly v minulosti rozlišovány pouze na základě odlišných morfologických znaků a moderní genetické výzkumy v současné době skutečně potvrzují jejich přirozený původ. Shluková analýza prokázala, že mezi lidskými populacemi lze identifikovat několik základních monofyletických skupin, jejichž příslušníci se sobě geneticky navzájem výrazně podobají. Jednou z těchto skupin je europoidní rasa, jejíž vznik klademe do doby před 50 tisíci lety, kdy její předkové opustili přes Sinajský poloostrov Afriku.

Europoidní populace lze rozdělit do tří přirozených skupin. Arabský podtyp obývá oblast Blízkého východu a severní Afriky (např. Arabové, Berbeři). Indický podtyp osídlil indický subkontinent a zahrnuje národy jako jsou Indové či Romové. Nejrozšířenější je podtyp evropský původně obývající Evropu a část západní Asie, v období novověku expandoval do celého světa.

 
Podíl osob evropského původu, kteří v novověku expandovali do celého světa

Na periferiích europoidního areálu vzniká smíšené obyvatelstvo. Jde především o turkické národy na styku s mongoloidní rasou v západní Asii, Drávidy na styku s rasou australoidní v Indii a Kúšity na styku s rasou negroidní v Africe. V historické době vznikly další přechodné skupiny především v Americe v důsledku mísení Evropanů s původním obyvatelstvem.

Jazyky europoidů lze klasifikovat do pěti rodin. Evropské a indické obyvatelstvo hovoří téměř výhradně indoevropskými jazyky, arabské obyvatelstvo hovoří jazyky afroasijskými. Výjimkou je obyvatelstvo Kavkazu, kde došlo ke vzniku tří svébytných jazykových rodin.

Rasová problematika

editovat

Typicky se lidstvo dělí do pěti hlavních rasových skupin (europoidní, mongoloidní, negroidní, australoidní a kapoidní).[5][6] V současnosti je dělení člověka na rasy často vysoce kontroverzní a někteří považují rasovou klasifikaci za zpochybněnou, nebo za sociální konstrukci.[7] Dle některých zdrojů byl význam rasy jako biologické kategorie zpochybněn.[8][9] V některých zemích světa většina antropologů existenci rasy popírá (např. Spojené státy), v některých ji zase uznává (např. Rusko a Čína).[10][11] V Evropě je názor antropologů rozdělen. Většina antropologů z východní Evropy podporují koncept rasy, kdežto západní jej z většiny odmítají.[12] Mnohdy je v závislosti na kontextu nahrazováno konkrétnějšími a více vypovídajícími označeními jako národ nebo etnicita, v širším měřítku pak populace, komunita nebo obyvatelstvo.[13] Interpretace a používání pojmu lidská rasa se často liší v různých disciplínách a zemích.[10]

Reference

editovat
 1. LAURIE, James. System of Universal Geography: Founded on the Works of Malte-Brun and Balbi. Londýn: Stevenson & Co, 1842. Dostupné online. S. 107. (anglicky) 
 2. Antropologický slovník | Přírodovědecká fakulta. is.muni.cz [online]. [cit. 2020-08-24]. Dostupné online. 
 3. Europoid [online]. Merriam-Webster Dictionary. Dostupné online. (anglicky) 
 4. LAURIE, James. System of Universal Geography: Founded on the Works of Malte-Brun and Balbi. Londýn: Stevenson & Co, 1842. Dostupné online. S. 107. (anglicky) 
 5. The Race question [online]. UNESCO, 1950. Dostupné online. (anglicky)  – „Human races can be and have heen differently classified by different anthropologists, but at the present time most anthropologists agree on classifying the greater part of present-day mankind into three major divisions, as follows : The Mongoloid Division, The Negroid Division, The Caucasoid Division.“
 6. europoidní - Slovník současné češtiny | Lingea s.r.o.. www.nechybujte.cz [online]. [cit. 2020-08-24]. Dostupné online. 
 7. KOKAISL, Petr. Základy antropologie.. [s.l.]: NOSTALGIE Praha 184 s. Dostupné online. ISBN 978-80-213-1722-2. Google-Books-ID: QCNzyl9K5ckC. 
 8. VÁCLAV, Soukup. Antropologie - Teorie člověka a kultury. [s.l.]: PORTÁL s. r. o. 744 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7367-432-8. Google-Books-ID: KljRDwAAQBAJ. 
 9. Antropologický slovník | Přírodovědecká fakulta. is.muni.cz [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné online. 
 10. a b LIEBERMAN, Leonard; KASZYCKA, Katarzyna A.; MARTINEZ FUENTES, Antonio J. The race concept in six regions: variation without consensus. Collegium Antropologicum. 2004-12, roč. 28, čís. 2, s. 907–921. PMID: 15666627. Dostupné online [cit. 2020-08-21]. ISSN 0350-6134. PMID 15666627. 
 11. ŠTRKALJ, Goran. The Status of the Race Concept in Contemporary Biological Anthropology: A Review. The Anthropologist. 2007-01-01, roč. 9, čís. 1, s. 73–78. Dostupné online [cit. 2020-08-21]. ISSN 0972-0073. DOI 10.1080/09720073.2007.11890983. 
 12. KASZYCKA, Katarzyna A.; ŠTRKALJ, Goran; STRZAŁKO, Jan. Current Views of European Anthropologists on Race: Influence of Educational and Ideological Background. American Anthropologist. 2009, roč. 111, čís. 1, s. 43–56. Dostupné online [cit. 2020-08-21]. ISSN 1548-1433. DOI 10.1111/j.1548-1433.2009.01076.x. (anglicky)  Archivováno 1. 7. 2020 na Wayback Machine.
 13. KEITA, S. O. Y.; KITTLES, R. A.; ROYAL, C. D. M. Conceptualizing human variation. Nature Genetics. 2004-11, roč. 36, čís. 11, s. S17–S20. Dostupné online [cit. 2020-08-22]. ISSN 1546-1718. DOI 10.1038/ng1455. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat
 •   Téma Běloch ve Wikicitátech
 •   Slovníkové heslo běloch ve Wikislovníku