Evolucionismus (náboženství)

Evolucionismus je v religionistice teorie, která předpokládá vývoj náboženských systémů od jednodušších ke složitějším. Mezi první zastánce této teorie patřili angličtí badatelé Edward Burnett Tylor, který považoval za nejstarší formu náboženství animismus, a Robert Henry Codrington, který prosazoval jako nejstarší formu náboženství manaismus. V opozici k evolucionismu stojí degenerativní teorie, která předpokládá prvotní monoteismus. Zastánci této teorie jsou především křesťanští teologové.[1]

Jako nejstarší forma náboženství byly různými badateli chápány následující systémy:[2]

Za vyšší formy náboženství pak jsou pokládány následující systémy:

  • démonismus – víra v nehmotné duchy oživující přírodní objekty
  • polyteismus – víra ve více bohů
  • henoteismus – forma polyteismu kdy je jedno božstvo považováno za nejvyšší
  • monoteismus – (jednobožství) víra podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jeden Bůh

ReferenceEditovat

  1. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4178-1. S. 31. 
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4178-1. S. 71–72.