Náboženský fetišismus

náboženské uctívání předmětů (fetišů) pro přiřčené magické vlastnosti

Náboženský fetišismus je původně uctívání neživých přírodních nebo umělých předmětů - fetišů, jimž se připisují magické vlastnosti. Je formou animismu a ve své typické podobě bývá přítomen v tradičních západoafrických náboženstvích a Voodoo, které z nich vychází.

Vyobrazení fetiše v jižní Africe; Londýnská misionářská společnost, kolem 1900

HistorieEditovat

Původní koncept fetiše popsal v roce 1757 Charles de Brosses, když porovnával západoafrickou víru s magickými aspekty náboženství starého Egypta. Spolu s dalšími učenci 18. století koncept využil k aplikaci evoluční teorie na náboženství. V de Brossesově teorii evoluce náboženství představuje koncept fetišismu nejranější (nejprimitivnější) fázi, následovanou polyteismem, monoteismem a totemismem.

De Brosses fetišismus popsal jako víru primitivů, že neživé předměty mohou být nabity zvláštními silami.[1]

Fetišismus v zásadě znamená přiřazení inherentní hodnoty nebo moci objektu. Osoba vnímající magický nebo božský význam ve hmotném objektu tak mylně připisuje inherentní hodnotu objektům, jež tuto hodnotu nemají (viz Marxův zbožní fetišismus: víra, že objekty nás ovlivňují).

V 19. století rozvinuli Tylor a McLennan teorii, že koncept fetišismu umožnil historikům studujícím náboženství přesun od vztahu mezi člověkem a Bohem k vztahu mezi člověkem a hmotným objektem. Též tvrdili, že fetišismus nastolil model kauzálních vysvětlování přírodních jevů, který považovali za mylný jakožto centrální problém historie a sociologie.

Podoby fetišeEditovat

Za velmi mocný fetiš nebo ingredienci fetišů je považována krev. V některých částech Afriky mají také značnou moc vlasy bělochů. Mezi nejobvyklejší fetiše v tradicích mnoha světových kultur patří také kosti, kůže, drápy, pera, voda pocházející z určitých míst, určité druhy rostlin a dřevo.

ReferenceEditovat

  1. Ottův slovník naučný, heslo Fetišismus. Sv. 9, str. 146

Externí odkazyEditovat