Empirický vzorec

vzorec sloučeniny vyjadřující základní poměr mezi atomy

Empirický vzorec sloučeniny je vzorec, který vyjadřuje základní poměr mezi atomy tvořící molekulu. Mějme sloučeninu složenou ze tří prvků (A, B, C). Poměr těchto prvků v molekule lze vyjádřit pomocí obecného vzorce AxByCz. Pro stechiometrické koeficienty x, y a z v molekule platí, že vzájemný poměr těchto koeficientů odpovídá poměru látkových množství zúčastněných prvků:

x : y : z = n(A) : n(B) : n(C)