Otevřít hlavní menu

Efekty mediální komunikace

Efekty mediální komunikace je pojem zabývající se případnými účinky a vlivy masmediálních obsahů na jejich příjemce čili na publikum. Dělení účinků je možné z hlediska historického čili vývoj zkoumání účinků v čase nebo je možné hledět na trvání účinků (dlouhodobé a krátkodobé). Též je možné dělení dle pozitivních a negativních nebo dle nástupu náhlým nebo postupným nástupem. [1]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Influence of mass media na anglické Wikipedii.

  1. 1935-, McQuail, Denis,. Úvod do teorie masové komunikace. [s.l.]: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5. OCLC 428366852 S. 468-517.