Divergence

rozcestník na projektech Wikimedia

Divergence je pojem označující odchýlení, odklon, vzájemné vzdalování, popř. vývoj, který vede ke oddalování, rozbíhání.

O daných vlastnostech, které se oddalují, říkáme, že divergují.

Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní divergence, označujeme jako divergentní (výjimečně též jako divergenční).

Opakem divergence je konvergence.

matematika

V matematice je divergence úzce spojena s pojmem limita.

Dále v matematice (ve vektorovém kalkulu) je divergence jistý operátor nad vektorovým polem

fyzika
  • rozbíhavost světla laseru nebo paprsku (nebo ev. paprsků) jiného záření
lékařství
biologie
  • divergence znaků v evoluční biologii vede ke vzniku nových druhů
lingvistika
programování
  • v evolučním programování označuje, že charakteristiky vyvíjející se populace se s časem vzdalují od požadovaných vlastností
technika
geologie
kultura