Přeji Vám pěkný den a těším se na Vaše další příspěvky! -- Mercy (|) 15:07, 13. 6. 2008 (UTC)

KrškoEditovat

Ahoj, co je důvodem této tvé editace? S pozdravem -- Mercy (|) 13:54, 24. 6. 2008 (UTC)

U "německy" tam bylo €, asi překlep. Flukas 14:02, 24. 6. 2008 (UTC)

No, já jenom, že jsi přitom odstranil znak města.. Předpokládám tedy, že to byl editační konflikt. Měj se pěkně. :-) -- Mercy (|) 14:05, 24. 6. 2008 (UTC)

Asi jo, dal jsem si náhodný článek...-- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Flukas (diskusepříspěvky) 24. 6. 2008, 14:07 (CE(S)T)

SubsekceEditovat

Podle zdejších pravidel je nevhodné měnit v článcích členění z/na subsekce „Odkazy“. Doporučená struktura je bez tohoto nadpisu, který stejně nemá jinou funkci, než zabrat místo v obsahu a při tisku. --Milan Keršláger 24. 5. 2011, 12:47 (UTC)

Takové pravidlo neznám a připadalo mi to přehlednější. Další změna by asi byla zase proti tomu pravidlu, takže pro příště. --Flukas 25. 5. 2011, 10:11 (UTC)
@Milan Keršláger: Doporučená struktura je podle mne s Odkazy i bez něj, Podle uvážení autora je možnost si vybrat ze dvou řešení závěrečných sekcí(VaS). Odkud čerpáte, že je doporučeno Odkazy nepoužívat? --21. 6. 2011, 16:38 (UTC), Utar

Bohuslav FuchsEditovat

Vážený pane kolego, děkuji vám pokud jde o opravu gramatiky atd. Pokud jde o zroj konverze reálky na reálné gymnázium nebude problém do dvou dnů jej zařadit. Dalším připomínkám, přiznám se nerozumím. Pokud jde o vyloučení bude si muset vystačit s mou autoritou. Můžete si být jist že nevypouštím smyšlenky. Také mě není jasné odkud jste vzal jistotu že tvrzení, že "získal profesní náskok" je spekulací. Zřejmně znáte procesy ve vývoji architektury za první světové války lépe než já. Asi také víte co je spekulace v dějinách a teorii architektury lépe než já a další specialisté. Nemohu to sice ověřit, neb neznám Vaši identitu. Tedy: zdroj k tomu žádný neuvedu přesto si dovoluji tvrdit, že to není spekulace ale naprosto pravdivé tvrzení. Nejsem kompilátor a u některých tvrzení jsem prostě zdrojem sám, neb ono zjištění a z něho plynoucí tvrzení je výsledkem systematického poznání věci jež plynou z mnoha drobných zdrojů a jejich syntézy. Taktéž z velmi bohaté komparace. Jak jste si mohl všimnout vkládám věci pod plnou identitou a nesu za ně tedy také plnou odpovědnost. Pokud vás to neuspokojí můžete to smazat, když myslíte, že tím uživatelům nebo smyslu Wikipedie prospějete. Jinak si Vás dovoluji pozvat na nejbližší veřejnou přednášku o Fuchsovi v sále B. Bakaly, bude te si snad na místě moci ověřit jak moc jsou mé výpovědi věrohodné a můžete je případně prozkoumat při diskuzi. s přátelským pozdravem Jan Sapák jsapak@seznam.cz¨

Zdravím, není třeba si to vykládat nijak osobně ani vztahovačně. V oblasti historie architektury se za experta nepovažuji a nijak nezpochybňuji Vaši odbornost. Překvapilo mě (příjemně), že na Wikipedii přispívá i osoba s vlastní publikační činností v daném oboru.
U článků nejde ani tak o to, jestli jim věřím já (a případě těchto údajů od Vás spíše ano, ale to nic neznamená) jako o jejich důvěryhodnosti jako celku. Většina článků má mnoho autorů a původce konkrétní informace je těžké nebo nemožné dohledat. I proto existují pravidla a doporučení požadující podložení všech informací hodnověrnými zdroji. Občas to s nimi někdo přehání, ale v zásadě by v rámci možností měla být dodržována. Rozhodně nic mazat nehodlám, protože i neozdrojovanou informaci považuji za hodnotnější než žádnou. Bohužel nedostatek hodnověrných zdrojů je na české wiki hodně rozšířený. To, že nejste kompilátor je skvělá vlastnost pro vlastní publikace, méně už pro wikipedii, ale budiž - pokud jsou informace kvalitní považuji to za účel světící prostředky.
Pokud jde o konkrétní připomínky, u gymnázia mě zarazila změna na hovorově znějící reálku, ale v zásadě jde o rovnocennou informaci. U vyloučení jsem doplnil požadavek zdroje především proto, že u významných/slavných osob je často uváděno jejich vyloučení ze školy nebo jiné neúspěchy v oblasti vzdělání a často je to jen částečná a velmi pozměněná skutečnost. Pokud jste už tuto informaci někde publikoval (nebo četl) - může to být zdroj, pokud ne, je to škoda. Asi nebudete s každým čtenářem individuálně komunikovat a vysvětlovat. Obdobně to platí pro profesní růst architekta. Nezpochybňuji samu informaci, ale způsob jakým je vložena. "Získání profesního náskoku" není tak snadno ověřitelný/doložitelný fakt jako výška nějaké hory, o to víc by měl být doplněn o hodnověrný zdroj. Věřím, že Vy nebo někdo z dalších specialistů se o tom jistě někde zmínil.
Já osobně bych se nebránil ani referencím v podobě odkazů na ústní projev osoby, jak se k tomuto staví pravidla a ostatní wikipedisté nevím.
Za pozvání na přednášku děkuji, do Bílého domu to nemám daleko a jistě to bude zajímavé.
Lukáš Matějka

Vážený pane Matějko, s tou pochybností o Gymnáziu v Holešově máte - domnívám se pravdu - také pochybuji. Uvedl jsem ale zdroj, což jsou jejich vlastní stránky. Osobně si stále myslím že to tam mají chybně. Že to bylo nejdříve klasické gymnázium, které pak bylo změněno na reálné Gymnázium, jemuž se zkráceně říkalo "Reálka", jistý si tím však nejsem. Na klasickém gymnáziu lámala studentům vaz pedanticky vyučovaná klasická řečtina a uplatnění na Technice nebo v obchodě bylo omezené právě pro nedostatek praktičtějších předmětů. Moje matka absolvovala ve 30. letech reálné gymnázium a od ní vím přibližně jaká byla skladba předmětů. Tam byla jen latina a řečtina jen zcela symbolicky. Naopak mnohem více moderních jazyků a reálií. Ověřit se to dá ale jen poctivým archivním výzkumem, když oni sami to nejspíše spletli.

Pokud jde o to vyloučení, tak to mám ze dvou ústních zdrojů. O kterých ale také mohu do nějaké míry pochybovat (tak asi z 20 %)

Pokud jde o tu ztrátu tak je to nutno vzít jako funkční fakt. U architektury je velmi důležité jak si člověk buduje praxi. Ta není ani zdaleka závislá na jeho přáních nebo jen vlohách odborných schopnostech. Navíc předpoklady jsou u architektury velmi rozmanité a v podstatě některé i protichůdné. Je závislá na společenských relacích, hospodářské situaci, době vstupu atd atd. Není to básnictví ani výtvarné umění, kde je člověk především sám se svou tvorbou. Na porovnání desítek tvůrců u nás i v zahraničí vidím jak velmi důležitá byla vázanost válkou či nikoliv. U Le Corbusiera je to více než markantní. Jeho talent je gigantický ale pán bůh ví, jak by se byl schopen dostat do rytmu, kdyb nemohl malovat mezi lety 1916_1920, zatímco jiní hnili v zákopech. Pro porovnání z našich byli na frontě Kumpošt, Roškot, Wiesner. Jsem si naprost jist, že mu (Fuchsovi) to pomohlo dostat se v pravý čas do toho nejlepšího rytmu. Nejde tedy o to, že by vám to zajistilo schopnosti ale že je budete moci rozvinout do nejvyšší možné míry. Jako kdyby jste vběhl na stadion lehce rozklusán právě v momentě, kdy by byl odstartován závod na 800 metrů. To se právě přihodilo jemu. Nemusel o ničem přemýšlet "úkoly se jen hrnuly" Poučná komparace je mezi ním a jeho blízkým přítelem a kolegou, velmi talentovaným Josefem Štěpánkem (zde nejde o válku ale o vstup do brněnského úřadu). Čili máme sklon podceňovat jak velmi podstatný dějinný zlom byla první světová válka. Je od nás příliš vzdálená a ve stínu té následující války. Teprve až po ní (I.) vznikla moderní architektura, ta které se u nás říká funkcionalismus. Na porovnání geneze Le Corbusierovy a Miesovy tvůrčí dráhy je znát onu distanci v přítomnosti na frontě či nikoliv. Zároveň ale samozřejmě platí, že každá mladší generace je vnímavější a dychtivější začlenit se do přelomového procesu. Fuchs byl natolik mladý aby začal právě včas kdy to všechno kvasilo (a to bylo až po roce 1920 - to ostatní byla jen předehra) ale zároveň se vyhnul vojenské službě, ač by tomu byl jinak věkem povinen. Mějme na paměti, že mnoho můžů (ročníků 1885-1898) ztratilo svou životní šanci, kariéru a někdy i šanci na rodinný život. Celou tu genezi je potřeba znát velmi podrobně. V podstatě měsíc po měsíci a se všemi podstatnými dějinými souvislostmi. Při dobré a důkladné znalosti toho jak se odehráva proces vzniku staveb, zejména mezi stavebníkem a architektem. s úctou Jan Sapák

Vážený pane Matějko,

velká veřejná přednáška o Bohuslavu Fuchsovi bude v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí ve středu 23. listopadu v 19.00.

zdraví Sapák

_____

Jak už jsem psal výše, nejde o přesvědčení mojí osoby, ale o přesvědčení náhodně příchozího čtenáře pouze informacemi uvnitř článku. Proto jsem doplni další (formálnější) zdroj, ale ponechal bych oba. Stejně tak u dalších informací by balo vhodné doplňovat více zdrojů přímo do článku.

Pokud byl J. Oplt významný architekt, zasloužil by si pravděpodobně celé jméno i s odkazem (byť červeným). Jinak díky za soukromý miničlánek o vlivu světové války na architekturu. :)

Advanced Micro DevicesEditovat

Ahoj, velmi děkuji za opravu vět ve jmenovaném článku :-). Jenom nechápu v prvním odstavci v sekci Popisu, jsi odentroval ref a nevidím důvod, tak jestli to má svůj důvod nebo jde jenom o překlep? Dík za odpověď. --Paxan 31. 8. 2011, 06:22 (UTC)

Jen kvůli přehlednosti. Citace na vlastním řádku je líp oddělená od ostatního textu a na zobrazený článek to nemá vliv. Ale je to v zásadě jedno. --Flukas 31. 8. 2011, 08:35 (UTC)
Taky jsem nad tím přemýšlel a si to předělám v celým článku, je to pak přehlednější. --Paxan 31. 8. 2011, 09:00 (UTC)

Vážený pane Matějko,

velká veřejná přednáška o Bohuslavu Fuchsovi bude v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí ve středu 23. listopadu v 19.00.

zdraví Sapák

Díky za upozornění, doufám, že mi nic neznemožní přijít se podívat. LM

Obchodní dům CentrumEditovat

Zdravím. Pokud nemáte ověřitelnou informaci, že se v blízké budoucnosti plánuje dostavba tohoto OD, je použití šablony Budoucí stavba zbytečné a matoucí. To 28 patrový je moje chyba, omlouvám se.--RomanM82 (diskuse) 26. 10. 2015, 22:20 (CET)

Pozvánka na lednový brněnský wikisrazEditovat

Ahoj, všimnul jsem si, že jsi z Brna a edituješ Wikipedii. Kdybys měl tuto středu čas (nebo kteroukoliv další třetí středu v měsíci), rád bych tě proto pozval na setkání s dalšími brněnskými wikipedisty. Pravidelně se scházíme v cca deseti lidech, bývá to často dost podnětné právě i pro další práci na Wikipedii a tvou účast mezi námi bychom velmi ocenili (a jsem si jistý, že bys mezi ostatními našel i další lidi s podobnými wikizájmy). Pokud bys mohl přijít, zapiš se prosím mezi účastníky na výše odkazované stránce srazu (nebo prostě přijď, registrace není bezpodmínečně nutná) – rádi tě mezi sebou uvidíme. Pokud ti to tentokrát nevyjde, můžu ti poslat pozvánku na příští sraz, až bude – v takovém případě se prosím zapiš mezi zájemce. Budu rád, když mi dáš vědět, že jsi pozvání četl; případně se též samozřejmě na cokoliv ptej, klidně tady pod příspěvkem. S pozdravem Blahma (diskuse) 19. 1. 2016, 15:21 (CET)