Diskuse k šabloně:Upravit literaturu

Hlasování skončilo poměrem 12 pro smazání : 16 proti smazání. --Ragimiri 07:34, 31. 1. 2007 (UTC)


Potřebujeme ji?

editovat

Potřebujem takovou šablonu? Pokud ano, budeme ji vkladat do většiny článků? Podle mne je zbytečné, aby zde byla, jelikož když na článek kouknu a vidím, že tam není zdroj, tak vím, že tam není a nepotřebuji, aby mne na to upozornovala šablona :) Osobně bych navrhnul jí smazat. --Chmee2 13:32, 15. 1. 2007 (UTC)

Jsem toho názoru, že takovou šablonu potřebujeme (jinak bych ji nevytvářel). Samozřejmě že vidím, že bibliografie chybí, nicméně touto šablonou mohu vyjádřit, že není dobré, že bibliografie chybí a že by do článku měla být dodána. Tato šablona nemá články shazovat, ale naopak přispět k jejich zlepšení. Že již k takovému zlepšení došlo, dokládá heslo ligatura (typografie), kam jsem tuto šablonu vložil a další den jsem ji tam již nenašel, protože bibliografie byla doplněna. V tomto případě tedy šablona vůbec nebyla zbytečná. A doufám, že toto nebude ojedinělý případ, ale že připudou další. Daniel.baranek 15:23, 15. 1. 2007 (UTC)

Otázkou je, zda se hesla mají stát seznamem literatury, kde by nezřídka mohlo dojít k tomu, že by byl delší než vlastní článek...
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 02:29, 16. 1. 2007 (UTC)

No to je argument trochu mimo, šablona nijak neovlivňuje, jak dlouhý seznam literatury bude. --Beren 02:51, 16. 1. 2007 (UTC)

To nebyl žádný argument, to bylo zamyšlení nad tím, k čemu může vést užívání této šablony. Dovedu si totiž živě představit, že tam někdo vrazí celý seznam bibliografie k danému klíčovému slovu, který najde v nějaké databázi.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 03:42, 16. 1. 2007 (UTC)

Fajn, navrhuju tedy do šablony připsat, aby uživatelé vkládali literaturu s rozmyslem - a to jak po stránce kvantitativní (aby "bibliografie nebyla delší než článek"), tak i kvalitativní (aby byla uvedena jen ta literatura, která dané téma skutečně postihuje a nezmiňuje se o něm jen okrajově). Nebude-li mít nikdo do 2 dnů námitky, pak tuto změnu učiním. Daniel.baranek 18:00, 18. 1. 2007 (UTC)

Ano, to je dobrý nápad. Ještě bych to viděl na přesun na {{Upravit bibliografii}}, protože tu šablonu třeba někdo bude chtít dát tam, kde bude buď jeden dva tituly, a přitom je známo, že jich existují stovky, nebo bude ten seznam nepřehledný či nekvalitní.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 01:40, 19. 1. 2007 (UTC)

Šablonu jsem upravil, nicméně nemám správcovská práva, takže stránku přesunout jinam nemohu, to budeš muset udělat zřejmě sám :) Daniel.baranek 14:57, 21. 1. 2007 (UTC)

Děkuji za úpravy. Přesunu to a opravím odkazy. Jinak přesouvat můžete i sám.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 16:51, 21. 1. 2007 (UTC)

Souhlasím s Chmee2, přijde mi to jako zbytečná šablona. :( --Ragimiri 15:25, 23. 1. 2007 (UTC)

Nesouhlasím. Pokud se někomu nelíbí, ať ji nepoužívá. Založil jsem ji proto, že u spousty článků bibliografie chybí, ačkoli bibliografie je přirozenou součástí všech kvalitnějších encyklopedií. Chce-li Wikipedie být "kvalitnější encyklopedií", pak musí bibliografii nutně obsahovat taky. A toto je prostředek, jak tvůrce článků k tomuto zkvalitnění popostrčit. Pokud někdo ví o lepším prostředku, rád o něm budu informován. Daniel.baranek 15:31, 23. 1. 2007 (UTC)

Osobně nevím o žádné encyklopedii, kde by u každého článku byla bibliografie. ;) --Ragimiri 15:43, 23. 1. 2007 (UTC)

Málem jsem už dal na smazání až jsem si všiml této diskuse: tato šablona skutečně jen supluje šablonu biografický pahýl, je s ní v každém článku naprosto duplicitní a nachází se v některých článcích jaksi mimo mého chápání. -jkb- (cs.source) 15:34, 23. 1. 2007 (UTC)
Zatímco pahýl má podnítit k rozšíření článku samotného, tato šablona má podnítit k rozšíření aparátu k článku - konkrétně bibliografického. Dokud mi někdo neřekne o lepší způsobu, jak zařídit, aby byla u článků uváděna bibliografie, budu se za tuto šablonu prát "až do krve" :-) Daniel.baranek 15:40, 23. 1. 2007 (UTC)

To samozřejmě můžete, nejlépe zde. --Ragimiri 15:41, 23. 1. 2007 (UTC)

Umístění a použití šabl.

editovat

Vzhledem k textu šabl. navrhuji, aby byla používána pro články bez literatury/referencí (případně vyžadující jejich úpravu) a umístována do sekce == Literatura == nebo == Reference ==. Zároven bych zrušil parametr část, který je zbytečný. --Wikipedista:BobM d|p 2. 8. 2011, 08:54 (UTC)

pro články bez referencí slouží spíše šablona "neověřeno". Tato je primárně myšlena pro články bez doporučené literatury vhodné k dalšímu studiu (tzn. bez sekce "literatura"). --Vojtech.dostal 2. 8. 2011, 09:07 (UTC)r
Budiž (i dosavadní text hovoří o literatuře). --Wikipedista:BobM d|p 2. 8. 2011, 09:11 (UTC)
Zpět na stránku „Upravit literaturu“.