Diskuse:Václav Havel

Aktivní diskuse
Archivy
Archivy:

BibliografieEditovat

Doporučoval bych založit samostatný seznam pro Havlova díla, třeba s nějakými dalšími údaji a komentáři. Současná bibliografie schovaná na konci pod dlouhými referencemi myslím není zrovna nejlepší řešení. --Harold (diskuse) 30. 9. 2013, 17:37 (UTC)

Doporučuju odkaz na kompletní bibliografii Havlova díla na stánkách archivu Knihovny VH. https://archive.vaclavhavel-library.org/Bibliography Hronj0af (diskuse) 21. 8. 2019, 21:10 (CEST)

Ano, odkaz na tento archiv už v článku máme (v sekci Externí odkazy). Návrh se myslím týkal spíš vyčlenění publikační činnosti VH do samostatného wikihesla.--Hnetubud (diskuse) 23. 8. 2019, 19:08 (CEST)

Sáhodlouhý seznam ocenění v infoboxu?Editovat

Nelíbí se mi ten seznam ocenění nacpaný do infoboxu. Je to nepřehledné a délku iboxu to zvyšuje téměř na dvojnásobek. Navrhoval bych seznam přesunout do již existující sekce Ocenění. O podobě (zda například řádkově s odrážkami nebo v jednom bloku) můžeme diskutovat. --Vachovec1 (diskuse) 17. 11. 2014, 22:59 (CET)

Aha, ono se to tahá z Wikidat. No, v každém případě to chce lokálně vypnout (stačí zadat prázdný parametr ocenění). Vypnul bych to klidně sám, ale ty informace by v článku chyběly, takže navrhuji nejprve rozhodnout, co a jak, a až pak konat. --Vachovec1 (diskuse) 17. 11. 2014, 23:19 (CET)
Myslím, že by klidně mohlo stačit uvést v iboxu pár vybraných a zbytek jen v příslušné sekci. --Bazi (diskuse) 17. 11. 2014, 23:43 (CET)
Jenže z Wikidat se podle všeho tahá celý ten blok, v jednom kuse (property: P166). Takže je to všechno nebo nic. --Vachovec1 (diskuse) 17. 11. 2014, 23:48 (CET)
I když, (lokální) přepsání by mělo jít provést místo parametrem prázdným i parametrem vyplněným. Takže vypsání jen několika ocenění by asi bylo možné, v každém případě se to ale v současném stavu nemůže přebírat z Wikidat. --Vachovec1 (diskuse) 17. 11. 2014, 23:59 (CET)
Právě tak jsem to myslel, že když lokálně vyplníme do parametru pár hodnot, data z Wikidat se tím přepíšou a nebudou se zobrazovat. --Bazi (diskuse) 18. 11. 2014, 00:02 (CET)
Nechyběly, je tam příslušná sekce i odkaz na Seznam ocenění Václava Havla. Jsem pro vypnout úplně, než složitě a sáhodlouze přemýšlet nad tím, která jsou nejdůležitější. V iboxu nemusí být nutně všechno. --Jklamo (diskuse) 18. 11. 2014, 01:29 (CET)
To je taky dobrý nápad, do infoboxu se může dát jen odkaz na ten seznam. --Bazi (diskuse) 18. 11. 2014, 09:31 (CET)

Postupoval jsem radikálně a vypnul jsem zobrazování přímo v šabloně. Další diskuse případně tam. --Vachovec1 (diskuse) 19. 11. 2014, 23:06 (CET)

Zcela zbytečné, jde pouze o to se dohodout, co a jak to chceme zobrazovat, což umí i šablona s WD. --Jklamo (diskuse) 20. 11. 2014, 07:57 (CET)
Tohle zjevně zobrazovat nechceme a nepotřebujeme. --Vachovec1 (diskuse) 20. 11. 2014, 08:24 (CET)

Revertovaná editaceEditovat

Tuto editaci (editace "statistika amnestie") revertoval wikipedista Jklamo, protože prý "odkazovane zdroje často neobsahují informaci (např. zdvojnásobení vražd, souvislost nárůstu kriminality a amnestie (vs. otevření hranic a společenských změn)), chtělo by to sofistikovanější zdroje než 7 let starý článek z novin"

Osobně si myslím, že podrobný rozbor tehdejší amnestie by měl být předmětem samostatného článku, na který by se zde odkazovalo. --Nadkachna (diskuse) 1. 2. 2016, 14:50 (CET)
Zmiňování nějakých dvou konkrétních případů je asi v této souvislosti zbytečné pro celkový popis. Podrobnosti nechť jsou klidně řešeny v tématu, které se tomu věnuje. Jinak obecně srovnávání s údaji za rok 1989 je problematické, protože byla úplně jiná právní a celkově bezpečnostní situace. Mimo jiné výrazně polevil represivní tlak státu. Vyvozovat tedy z pouhých statistických čísel nějaké kauzální závěry je sporné. Je možné třeba říct, že emeritní policejní rada Miloslav Dočekal označil amnestii za prvořadou příčinu nárůstu kriminality, článek z Deníku ale taky uvádí další příčiny: otevření hranic, divoká transformace jako zdroj hospodářské kriminality atd. Měli bychom tedy k vyvozování závěrů přistupovat zdrženlivě, obzvlášť když je to pro biografický článek jen zlomková záležitost. --Bazi (diskuse) 1. 2. 2016, 14:58 (CET)
No, já se domnívám, že zmínka o Gančarčíkovi by tam být mohla, souvislost s Havlovou amnestií tu rozhodně je, ta trojnásobná vražda se stala ani ne čtyři měsíce po jeho propuštění. Věta Počet vražd po amnestii se zdvojnásobil. vyznívá ovšem bez další analýzy jako POV. Je otázka, do jaké míry lze toto připsat Havlově amnestii a jakou měrou se na tom podílely další faktory. --Vachovec1 (diskuse) 1. 2. 2016, 15:01 (CET)
Ty jednotlivé případy beru spíš s ohledem na to, jak kratičkou zmínku o tom máme třeba zde a že by to mohlo být případně podrobněji rozvedeno v samostatném článku, jaký si vysloužila Amnestie Václava Klause. Tam by byl prostor se tomu věnovat dopodrobna a zde z toho učinit jen krátký výtah, spíš obecnější nebo víc se zabývající postojem samotného Havla nebo reakcím vůči němu. Takto by uvádění jednotlivých případů mělo patřit spíš do toho samostatného článku nebo do sekce věnované oné konkrétní amnestii. --Bazi (diskuse) 1. 2. 2016, 15:12 (CET)
Bazi: Tak jsem to myslel, v textu určitě má být uvedeno, že Havlem schválená amnestie se stala terčem ostré kritiky, která trvá dodnes, ale pak už by to mělo být rozepsáno v příslušném hesle. --Nadkachna (diskuse) 1. 2. 2016, 20:33 (CET)
Já bych hlavně poprosil, než někdo začne zas revertovat a mazat odkazy na statistiky a konkrétní údaje, aby raději do článku vložil protinázor ozdrojovaný opačnými statistikami a konkrétními případy. Bude-li toho dostatečné množství, budu první, kdo tyto informace přesune do samostatného článku, jak činím i v jiných případech.--Honzula (diskuse) 2. 2. 2016, 15:38 (CET)
Přesunout se to naopak může už nyní, a to do příslušné sekce článku Amnestie. Až to tam nabobtná, nechť je to vyčleněno do samostatného článku. --Bazi (diskuse) 2. 2. 2016, 21:38 (CET)
To nedává příliš smysl. Článek Amnestie by měl popsat typy amnestie, jejich právní dopad a společenský význam, v historii i v současnosti, z českého i světového hlediska. Kontroverze vyvolaná amnestií prezidenta Havla, kterou popisuje sporná sekce zdejšího článku, se tam nehodí o nic víc, než sem.--Honzula (diskuse) 8. 2. 2016, 12:48 (CET)
Co by článek měl, je jedna věc, druhá je jeho obsah. V současnosti mimo jiné vyjmenovává případy amnestií v Česku, to dává svůj smysl. Kdybychom to chtěli hnát do důsledků, asi by měl vzniknout (a časem třeba vznikne) samostatný článek Amnestie v Česku a vedle něho třeba amnestie ve všech možných dalších zemích. Ale to se asi stane, až bude dost podkladového materiálu, jinak je to téma vcelku trefně zařazeno právě do obecného článku Amnestie. Každopádně je to článek o věci, nikoli o člověku, proto si myslím, že tento podrobnější popis náleží lépe tam než sem, do biografického článku. Sem patří víc ty stránky oné amnestie, které se vztahují k osobě V.H. Takových politických i jiných činů on vykonal hodně, jako třeba vetované zákony. A kdybychom se ke každému měli rozepisovat takto dopodrobna, tento biografický článek bychom tím přehltili. Tím ani náhodou nemíním, že by tady třeba neměla být uvedena žádná kritika, ale jde mi o tu přiměřenost. --Bazi (diskuse) 8. 2. 2016, 15:19 (CET)
  • Věta Počet vražd po amnestii se zdvojnásobil. implikuje, že amnestie způsobila zdvojnásobení počtu vražd, což nijak doloženo není (naopak je to v rozporu existujícím ozdrojovaným údajem o podílu amnestovaných na trestné činnosti 9%).
- Pane kolego, s využitím Vaší logiky jsem zmíněný údaj smazal, protože byl nepřesný a zavádějící (jen kvůli předcházejícímu citátu V.H., jsem nesmázl také odkaz na zdroj, jak činí jiní). Podle mnohem důvěryhodnějšího zdroje (a mladšího, to jistě oceníte), který navíc sám odkazuje na zdroje svých informací, k 31. srpnu 1990 tvořili amnestovaní, kteří se znovu dopustili trestné činnosti, pouze osm procent z celkového počtu známých pachatelů. Tedy nikoliv 9%, ale 8%, nikoliv v roce 1990, ale jen za prvních 8 měsíců od amnestie a především se jedná pouze o odhalené pachatele, tj. vyřešené případy, nikoliv zjištěnou trestnou činnost. Přitom například zmíněný Gančarčík byl odhalen až po 13 letech, přestože jeho čin byl zjištěn krátce po spáchání, tedy v rámci doby, na kterou by se údaj 8% vztahoval (kdyby se vztahoval na celkový podíl amnestovaných na trestné činnosti a ne pouze na v té době známé pachatele).--Honzula (diskuse) 2. 2. 2016, 16:16 (CET)
  • Věta Mezi propuštěnými vrahy (nebo budoucími vrahy) byli i Roman Kučerovský opět implikuje, že Kučerovský (o kterém se na wiki čtenář žádné další podrobnosti nedozví) byl budoucí vrah, ve odkazovaném zdroji nic o jeho další trestné činnosti není.
  • Část propuštěnými vrahy (nebo budoucími vrahy) ... Jaroslav Gančarčík (který během jedné noci stihl vyvraždit celou rodinu) opět implikuje, že Gančarčík (o kterém se opět na wiki čtenář žádné další podrobnosti nedozví) byl propuštěný vrah, který hned po propuštění vyvraždil celou rodinu, což je opět nepravdivé (podrobně nevíme, za co byl ve vězení ani o kolik se mu zkrátil trest, v této souvislosti je nutné poznamenat že amnestie se nevztahovala mj. na trestné činy vraždy, loupeže, znásilnění, na osoby odsouzené jako zvlášť nebezpeční recidivisté apod.)
  • Věta počet trestných činů během jednoho roku vzrostl dvojnásobně a během čtyř let (po dalších dvou amnestiích) dokonce trojnásobně ve srovnání s rokem 1989 opět implikuje nedoložené tvrzení, že amnestie způsobila zdvoj či ztrojnásobení počtu trestných činů (viz první připomínka), zdroj uvádějící něco o vlivu amnestie z roku 1993 (která se týkala 150 pachatelů trestných činů spáchaných z nedbalosti) na kriminalitu bych opravdu chtěl vidět
  • Viz výše, chce to opravdu lepší zdroje, formulace jsou v rozporu s WP:NPOV a tedy nemají v článku co dělat. Věta "emeritní policejní rada Miloslav Dočekal označil amnestii za prvořadou příčinu nárůstu kriminality" je podle mého názoru taktéž zbytečná. --Jklamo (diskuse) 1. 2. 2016, 18:26 (CET)
  • naopak je to v rozporu existujícím ozdrojovaným údajem o podílu amnestovaných na trestné činnosti 9% - všiml jste si, že ten zdroj nemá konkrétního autora a neodkazuje na konkrétní statistickou práci nebo aspoň na výrok odborníka?
  • implikuje, že Kučerovský (...) byl budoucí vrah - tak prosím přeformulujte tak, aby bylo zřejmé, že Kučerovský byl pachatelem brutální vraždy a pokusu o vraždu, který měl sedět 24 let a díky amnestii seděl jen 6 let, což staví do výrazně jiného světla tvrzení, že propuštěni byli jenom pachatelé méně závažné trestné činnosti.
  • amnestie se nevztahovala mj. na trestné činy vraždy, loupeže, znásilnění, na osoby odsouzené jako zvlášť nebezpeční recidivisté apod. - je-li tomu tak, jak je možné, že všechny dostupné zdroje uvádí, že Kučerovský byl odsouzen za vraždu a byl propuštěn na amnestii? Mimochodem, u Gančarčíka se jako důvody předchozích trestů uvádí krádeže a znásilnění. Ale jak už tu napsali jiní, asi není smysluplné psát do článku podrobnosti o těch dvou, když se článek měl zaměřovat na činnost Václava Havla.
  • implikuje nedoložené tvrzení, že amnestie způsobila zdvoj či ztrojnásobení počtu trestných činů - nejméně jeden z odkazovaných zdrojů uvádí amnestii jako hlavní příčinu zvýšené kriminality a cituje přitom bývalého kriminalistu. Tento zdroj označujete jako "starý" a málo "sofistikovaný", ale sám se tu (viz první bod) odvoláváte na článek, který je jen o dva měsíce mladší a neodkazuje na žádné zdroje?
  • Větu, že během jednoho roku od amnestie se kriminalita zdvojnásobila a do čtyř let ztrojnásobila považujete za POV a tak mažete odkazy na statistiky, které to dokládají jako fakt? Ovšem věta "emeritní policejní rada Miloslav Dočekal označil amnestii za prvořadou příčinu nárůstu kriminality" je podle mého názoru taktéž zbytečná - tohle není projev POV?? --Honzula (diskuse) 2. 2. 2016, 15:32 (CET)

Náboženská příslušnostEditovat

Položka "Náboženství: Římský katolík" byla opakovaně přidána a smazána, naposledy bez odkazu na zdroj. Na anglické verzi bylo k tomuto tématu odkazováno prohlášení Jaroslava Duky, pronesené po Havlově smrti.

Dukovo prohlášení nemůže být považováno za validní referenci hned z několika důvodů. Není neutrální, je pravděpodobná jeho účelovost. Bylo to nezbytné pro církevní pohřeb, který posloužil mimo jiné jako církevní propagace. K prokázání Halvova katolictví jsou potřeba nezávislé zdroje. Podoba Havlova náboženského vyznání nebyla a není veřejně známa. Jeho spíše vlažný vztah ke katolické církvi částečně demonstruje skutečnost, že pozval Dalajlamu v době návštěvy papeže a že obě jeho svatby se konaly na žižkovské radnici, nikoli v kostele.

Prokazatelný vztah Havla ke katolické církvi je jeho křest, který reprezentuje přijetí do církve. Křest je ovšem, podle katolických doktrín, nezrušitelný akt bez ohledu na vůli či dokonce vědomí pokřtěného. Křest je většinou, stejně jako v tomto případě, proveden na kojenci a nemůže být považován za doklad náboženského postoje dané osoby v žádném stádiu života. Křest není považován za dostatečný doklad katolictví u lidí, kteří jsou veřejností vnímáni jako zločinci a šílenci (například Adolf Hitler, Josef Mengele, Josef Fritzl) a ze stejného důvodu by neměl být akceptován jako jediný doklad náboženské příslušnosti u lidí, jako je Václav Havel, kteří jsou považováni za humanisty.

Wikipedistu, který opět doplní Havlovo katolictví, žádám o odkaz na nezávislý zdroj, případně o intelektuální upřímnost a o doplnění téhož i u Adolfa Hitlera, Josefa Mengeleho, Josefa Fritzla a jim podobných a nebo o akceptování, že k Havlově katolictví neexistuje jiný důvod než katolická propagace.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Pig Bang (diskuse)

Nesouhlasím s názorem, že názor církevní autority není relevantní. Pokud člověk do církve vstoupí, ale nevystoupí nebo není exkomunikován, členem církve zůstává. Vlažný vztah nehraje roli. Pokud tedy máme za prokázáno, že do církve vstoupil, je nutné prokázat jeho odchod z církve, pokud to chceme členství v církvi v článku pominout.

Jako podpůrný argument mohu uvést tedeum po volbě prezidentem.--Rosičák (diskuse) 14. 12. 2016, 19:35 (CET)

Kontroverzní volbyEditovat

Za kontroverzní také bývá považována{{Fakt/dne|20130803142439}} [[Volby prezidenta České republiky (1993-2008)#Volba prezidenta 20. ledna 1998|volba Havla prezidentem v roce 1998]]. Tehdy byl zvolen v druhém kole první volby, když získal 47 z 81 hlasů senátorů a 99 ze 197 hlasů poslanců. Republikánský poslanec [[Miroslav Sládek]] se neúspěšně pokusil napadnout<ref>http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-36-98</ref> volbu u Ústavního soudu, protože byl v době volby ve [[Vazba (právo)|vazbě]] a hlasování se nemohl zúčastnit. 

Pasáž přenesena z článku k dopracování, přeformulaci, dozdrojování. Článek je navržen na hlavní stranu pro příští týden, rád bych alespoň na toto období doladil článek do podoby bez různých závad a zpochybnění. --Bazi (diskuse) 29. 9. 2016, 10:29 (CEST)

S tím souhlasím. Co jsem chtěl v článku mít resp. podržet, to jsem zapracoval do sekce „Český prezident“. Je to ozdrojované a neutrálně napsané. A je to bez zpochybnění. Článek IMHO na tu hlavní stranu může jít, kolego Bazi. --Zbrnajsem (diskuse) 29. 9. 2016, 15:05 (CEST)

Dobrý článekEditovat

Brání něco udělení puzzlíku Dobrý článek? --Palu (diskuse) 6. 10. 2016, 12:42 (CEST)

V archivu diskuse vidím nějaké recenze z roku 2009, pak ale zpochybnění NPOV v prosinci 2011, což se nějak řešilo. V současné chvíli bych asi neměl zásadní námitky proti DČ, i když je samozřejmě možné znovu požádat o recenze a připomínky k aktuální podobě. Zároveň musím uznat, že je nyní článek natolik exponovaný, že pokud by někdo připomínky měl, už by je zkusil zapracovat nebo vznést. Ale ještě můžeme vyčkat třeba aspoň do konce týdne. --Bazi (diskuse) 6. 10. 2016, 12:52 (CEST)
To zní rozumně. Bylo by lepší to ale někde aspoň ohlásit, třeba na projektu Kvalita, aby se o této lhůtě vědělo a přemýšlelo se tak o případných námitkách. --Palu (diskuse) 6. 10. 2016, 13:42 (CEST)

Odkaz?Editovat

Přijde mi, že sekce „Pojmenování objektů po Václavu Havlovi“ a „Den Václava Havla“ mají dost společného, v rámci biografie VH jde prostě o jeho připomínání, ať už se tak děje pojmenováním něčeho hmatatelného, nebo událostmi. I třeba Havlovy busty, které jsou teď zmíněné trochu nouzově v sekci „Ocenění nesoucí jméno Václava Havla“, nejsou vlastně až tak nositeli jeho jména, jako spíš nositeli jeho podoby a obecně památníky. Takže bych to vše navhroval nějak organicky sloučit pod jednu hlavní sekci.

Nejsem si ale jistý, jestli - jediný, který mě dosud napadl - název „Odkaz“ pro takovou sekci by byl nejpříhodnější. Odkaz podle mě spočívá spíš v tom, co člověk sám vytvořil a zanechal budoucím pokolením, což ovšem různé pomníky nebo i slavnosti nejsou, ty spíš jen vyjadřují a odrážejí, že tu nějaký odkaz zůstal, než že by tím vlastním odkazem byly ony samy. Měl by proto někdo lepší nápad? Anebo to s přivřením oka můžeme použít? --Bazi (diskuse) 19. 12. 2016, 15:53 (CET)

Také vnímám pod tímto pojmem trochu něco jiného. Pro mě je to něco jako 'projev uznání, vzdání holdu'. Za socialismu by to byl asi pak 'kult osobnosti'. Odkaz hodnotí v širší časové perspektivě (= dekád) a rozsahu společenského přínosu danou osobností primárně vědci (= hlavně historici), sekundárně možná veřejnost. --Protestant (diskuse) 19. 12. 2016, 16:05 (CET)
Se sloučením souhlasím, jde o jednu společnou záležitost, která by se mohla nazývat např. „Připomínání Václava Havla“ nebo nějak obdobně, „Odkaz“ by asi opravdu měl pocházet od něj samého. --Vlout (diskuse) 19. 12. 2016, 16:17 (CET)
Možná Hold Václavu Havlovi? --Vachovec1 (diskuse) 19. 12. 2016, 21:10 (CET)
Nabízí se také název Památka na V.H., IN MEMORIAM V. H., Na památku V. H.--Rosičák (diskuse) 19. 12. 2016, 21:18 (CET)

Info o fontánách v Záhřebu podle mě nepatří jako podkapitola do sekce "Den VH". Nebo je tam nějaká neuvedená souvislost? Na druhou stranu, v současném rozložení sekcí tam asi není žádná vhodná. Nejlépe by to asi pasovalo jako podkapitola výše zmíněného "Odkazu". --Harold (diskuse) 16. 1. 2017, 08:14 (CET)

odkaz - Římský klubEditovat

Odkaz [1] byl ze zdrojové stránky odstraněn, zde je archivován: [2] 89.24.35.97 12. 1. 2018, 07:37 (CET)

Jitka VodňanskáEditovat

Je dost s podivem, že v celém článku není zmínka o Havlově blízké přítelkyni z 80. let Jitce Vodňanské. Aspoň jsem tam nic nenašel. Přitom je ta záležitost dobře zdokumentovaná. Mohu se já nebo někdo jiný spolehnout na WP:ESO? --Zbrnajsem (diskuse) 26. 7. 2018, 14:32 (CEST)

Ty informace chybí především v samotném článku Jitka Vodňanská, resp. je tam jedna velmi stručná zmínka, o osobě samotné se dozvídáme minimum, o vztahu s Havlem prakticky nic. Bylo by lépe to zapracovat tam a tady by pak stačila opravdu jen ta stručná zmínka s odkazem na biografii. Taky považuji za problematické, že prakticky veškeré informace (bulvár ignorujme úplně) jsou dostupné právě jenom z rozhovorů nebo z knihy Vodňanské, je to závislé a jednostranné, těžko si pak hlídat neutralitu. Nezávislé zdroje, jak jsem je letmo pohledal online, pojednávají prakticky jen o knize Vodňanské, už méně o tom, co samotná Vodňanská tvrdí nebo píše, tedy o vztahu k Havlovi. --Bazi (diskuse) 26. 7. 2018, 14:54 (CEST)

Řada čtenářů upozorňovala správce o soustavném mazání informací mileneckého vztahu Havla a Vodňanské. Chápu to jako porušování pravidel Wikipedie v rámci kultu osobnosti Václava Havla. Zdrojů o mileneckém vztahu existuje celá řada, např. https://www.lidovky.cz/lide/olga-asi-zarlila-jitka-vodnanska-o-intimnim-vztahu-s-vaclavem-havlem.A180608_100403_lide_sij 37.48.10.9 4. 1. 2019, 10:27 (CET)

Wikipedie je založená na věrohodných zdrojích. Jestliže tu někdo něco píše jen na základě bulvárních médií, nemůže se divit, že takové informace v seriózní encyklopedii nevydrží. I tento odkaz je zase jenom rozhovorem, kdy se veškeré informace dozvídáme jen od osoby samotné, nejsou zprostředkované nestranným ověřovatelem faktů, takže je potřeba k tomu přistupovat obezřetně. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2019, 10:32 (CET)
Tady obezřetně, jinde jak známo neobezřetně, na základě zcela neověřených informací. Podívám se na to. --Zbrnajsem (diskuse) 4. 1. 2019, 12:13 (CET)
Nechte si své jízlivé narážky. Zrovna Vy, který se se zdrojováním moc nezatěžujete. Doložte své „zcela neověřené informace“, nebo mlčte. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2019, 12:22 (CET)
Rozdílný přístup k informacím je doložitelný. Jeden případ datuje z roku 2011. Na WP neexistuje lhůta k promlčení. --Zbrnajsem (diskuse) 4. 1. 2019, 12:56 (CET)
A věděl jste, že už máme rok 2019? Nebo Vám mám připomenout, co všechno jste tu vyváděl ve svých začátcích? Raději toho nechte a věnujte se encyklopedickému obsahu, o podobné výpady tu snad nikdo nestojí. --Bazi (diskuse) 4. 1. 2019, 13:02 (CET)
Samozřejmě vím, že máme dnes 4. ledna 2019. Ale moje paměť sahá do daleké minulosti, pochopitelně velmi snadno do toho roku, kdy jste Vy jako arbitr hlasoval proti mně. To jsem si moc dobře zapamatoval, a Vy mi to nemusíte připomínat. Zajímavé je, že tak reagujete, jak jste reagoval, ačkoliv jsem Vás přímo neadresoval, Bazi. Tím tuto výměnu vět za sebe končím. --Zbrnajsem (diskuse) 4. 1. 2019, 15:43 (CET)
Tohle je ale fakt hodně provařená záležitost...místním pokusům to ututlat by se asi sám Havel vysmál :) Ve všech možných recenzích a komentářích ke knížce Vodňanské je její vztah s Havlem brán jako zcela samozřejmý fakt, nikde to nikdo ani náznakem nezpochybňuje, viz třeba Reflex Aktuálně.cz, Echo24, Seznam, Česká televize, Respekt atd. atd. Pokud by to někomu nestačilo, tak v knížce, kterou Vodňanská zmiňuje v tom rozhovoru pro lidovky se na straně 236 píše o jejím šest let trvajícím vztahu s Havlem...a samozřejmě taky o tom, že nebyla jediná.--Rosenfeld (diskuse) 5. 1. 2019, 14:31 (CET)
No a právě s nezávislými sekundárními zdroji je potřeba pracovat. Jistě kolego víte, že povinnost doložit informaci věrohodným zdrojem leží na vkladateli informace. Pokud tvrzení není patřičně doloženo, může být kýmkoli odstraněno. --Bazi (diskuse) 6. 1. 2019, 01:24 (CET)
Mj. Reflex potvrzuje status Vodňanské jako "dočasné milenky" V. Havla. Tohle je ale prazvláštní hra na schovávanou, wikipedisto Bazi. --Zbrnajsem (diskuse) 6. 1. 2019, 09:57 (CET)

Ale zase nekonspirujme. Jestliže se shodneme, že existují solidní zdroje, tak informaci uveďme, pokud je relevantní. To není nic o kultech, schovávání ani ututlávání, mé reverty byly motivovány vložením neozdrojované informace osobní povahy do silně exponovaného článku (tematicky, čtenářsky, atd.), a navíc do článku, který je poměrně dobře ozdrojován. Stejný zásah bych provedl u kteréhokoliv českého/československého prezidenta, tím spíše, pokud by se onen článek nacházel ve stavu dobré ozdrojovanosti. --Harold (diskuse) 6. 1. 2019, 10:21 (CET)

Externí odkazy či reference byly změněny (srpen 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 1 externí odkazy či reference na stránce Václav Havel. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 21. 8. 2018, 05:35 (CEST)

Externí odkazy či reference byly změněny (srpen 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 1 externí odkazy či reference na stránce Václav Havel. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 25. 8. 2018, 20:32 (CEST)

Externí odkazy či reference byly změněny (září 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 10 externí odkazy či reference na stránce Václav Havel. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 7. 9. 2018, 04:06 (CEST)

Zpět na stránku „Václav Havel“.