Diskuse:Cyrilice

Aktivní diskuse

Wikipedista_diskuse:Lucasworld chtěl pomoci s tabukou písma. Zkoušel jsem to s přidáním prázdných buněk a povelem empty-cells:show, ale nešlo to, i když se mi to dřív už jednou snad i povedlo.

Nevím, co přesně má být klasická cyrilice. Pokud ta původní z 10. století, pak toho v tabulce hodně chybělo. Nahradil jsem ji obrázkem a názvy, těmi si ovšem nejsem jist, našel jsem je na několika ruských stránkách (viz odkazy z ruské verze článku o cyrilici) a počet i pořadí se na nich lišilo. --Dan Zeman 06:58, 2. Srp 2004 (UTC)
Марек Михаилович 08:37, 9. 2. 2006 (UTC) : Co se týče odlišnosti skloněného písma, mně se pod MS Arialem ukazují stejně, jen jsou skloněné.
Proto je pod tou tabulkou odkaz na grafickou verzi v obrázku. --Li-sung 08:52, 9. 2. 2006 (UTC)
Jenže ono je to chybně popsáno. Nejedná se o nakloněné písmo, nýbrž o kurzívní písmo (už to běžím opravit). --Mmh 17:27, 11. 10. 2006 (UTC)

Azbuka vs. "moderní cyrilice"Editovat

Tak teda co já vím, tak ta "moderní cyrilice" se právem a správně nazývá azbuka. Chtělo by to prověřit.--Thovt 15:58, 12. 3. 2008 (UTC)

A krom toho abeceda má taky svou stránku. --Thovt 16:20, 12. 3. 2008 (UTC)
Možná v článku nezaznělo dost jasně: ekvivalentem cyrilice je latinka, ekvivalentem abecedy je azbuka, ekvivalentem k církevně slovanskému písmu je např. švabach. --Petr007 11:56, 22. 8. 2009 (UTC)
Thovt to píše správně: česky je cyrilice předchůdce dnešní azbuky, tedy cyrilice není azbuce výraz nadřazený – viz jednoznačně v příslušných heslech Akademického slovníku cizích slov, Praha Academia 2001. Abeceda je soubor znaků k zápisu jednotlivých hlásek. Naše abeceda se nazývá latinka, řecká alfabeta, (mimo jiné) ruská azbuka a stará církevně slovanská cyrilice.
Samozřejmě azbuka a cyrilice jsou (snad) ze značné části stejné abecedy (systémy znaků). Ale proč z nich nutně dělat abecedu jednu?
V západní Evropě (i jinde) slovo azbuka neznají, říkají jí cyrilice a kudy ji převzali Slované z alfabety je jim celkem jedno. My, když církevní slovanština stojí na počátku našich kulturních dějin, bychom toto odlišení mohli zachovat a nesnažit se za každou cenu přizpůsobit anglické terminologii.
Proto i zde by bylo vhodné se držet zavedeného úzu (doloženého Akademickým slovníkem) a azbuku a cyrilici vést jako dva samostatné pojmy. Matěj Orlický 28. 10. 2010, 21:15 (UTC)
Co já vím, tak je to tak, že azbuka je písmo a cyrilice je konkrétní znaková sada konkrétního jazyka, tedy azbuka je obdoba abecedy a označuje písmo jako takové a cyrilice je konkrétní jedna abeceda jednoho jazyka. Tudíž cyrilic je několik, azbuka jedna. O tom, že ve slovnících je to definováno jinak, vím, ale nejsem přesvědčen, že to není jen nějaká chyba, což si myslím. Nejlepší k rozlousknutí tohoto sporu by bylo sehnat vyjádření erudovaného odborníka na písma nebo ještě lépe přímo na cyrilici, případně na ruštinu apod. Palu 29. 10. 2010, 11:00 (UTC)
Neplatí snad abeceda = hláskové písmo? Myslím, že jde mluvit o abecedě východních Slovanů i abecedě současné bulharštiny podobně jako o abecedě latinské nebo abecedě současné češtiny. Jestli budeme mluvit o různých cyrilicích různých jazyků nebo o jedné cyrilici s různými variantami pro jednotlivé jazyky není rozhodující.
Podstatné se mi zdá, jaký je běžný a správný význam slov cyrilice a azbuka v češtině. Akademický slovník cizích slov se mi zdá věrohodný zdroj a jiný jsem tu zatím neviděl. Matěj Orlický 29. 10. 2010, 12:56 (UTC)
Jestli je to opravdu jak říkáte, tak je to skoro všude na Wikipedii špatně. Palu 30. 10. 2010, 14:01 (UTC)

Uběhlo devět let a je to stále špatně, místo azbuka se tu používá cyrilice, které označuje historické písmo.

  • cyrilice, kyrilice, -e ž <VJ> slov. písmo vytvořené v 9.–10. stol. Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Heslo cyrilice. 
  • azbuka, -y ž <r> slovanské písmo odvozené z cyrilice, kterého užívají v růz. národních obměnách Rusové, Ukrajinci, Bělorusové a někt. jiné národy bývalého SSSR, dále Srbové, Bulhaři, Makedonci a Mongolové Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Heslo azbuka.  --Matěj Orlický (diskuse) 3. 9. 2019, 10:29 (CEST)
Evidentně existuje více pohledů na věc. Jiné zdroje (třeba SSJČ) udávají, že azbuka je obdoba slova abeceda a cyrilice je obdoba slova latinka. Neřekl bych, že to musíme mít nutně špatně. --Palu (diskuse) 3. 9. 2019, 11:03 (CEST)
To je ovšem teorie založená na Vaší interpretaci SSJČ. V podstatě však SSJČ uvádí totéž co ASCS, tedy že cyrilice je písmo připisované Cyrilovi a azbuka písmo, užívané ve východních a někt. jižních slovanských jazycích. Navíc nám jde o to, aby tyto pojmy byly definovány přesně a v souladu s relevantními zdroji, nestačí aby ty definice vyhovovaly jednomu „pohledu na věc“. --Matěj Orlický (diskuse) 3. 9. 2019, 12:40 (CEST)
Jeden význam u azbuky je jak říkáte, druhý je "soubor všech písmen ruského písma v ustáleném pořádku (nazv. podle prvních písmen)". SSJČ je kodifikační slovník. --Palu (diskuse) 3. 9. 2019, 13:36 (CEST)
Jenže ta opozice (ruská) abeceda-slovanská písma jsou tam u jednoho a téhož hesla „azbuka“ (užší a širší význam), nikoli u dvojice hesel azbuka-cyrilice. V zásadě je to správně uvedeno v prvním odstavci – zvlášť poté, co Iaroslavvs vypustil „někdy“ u „se označují jako azbuka“, ale dále v textu (a jiných heslech) to zůstalo s touto definicí v rozporu. --Matěj Orlický (diskuse) 3. 9. 2019, 14:11 (CEST)

Vypadla bosenštinaEditovat

Dnes ze slovanských jazyků v úvodů vypadla Bosenština (snížil se počet jazyků ze 7 na 6). Nejsem si jist, jak má být, tak zatím nerevertuji. --Pavouk (diskuse) 3. 9. 2019, 11:33 (CEST)

Zpět na stránku „Cyrilice“.