Džeser-Džeseru

Džeser-Džeseru neboli „Nejposvátnější z posvátných“ je chrám, který nechala za své vlády postavit egyptská královna Hatšepsut (trůnním jménem Maatkare), jako svůj zádušní chrám, v němž živí mohou konat obřady zajišťující zesnulému věčný návrat. Stavba se nachází v Dér el-Bahrí a jejím hlavním architektem byl velký správce Senenmut.

Chrám Hatšepsut

Popis chrámuEditovat

 
Chrám Hatšepsut
 
chrám v porovnání se skálami za ním

Chrám je vybudován na severní straně přírodního skalního amfiteátru, uspořádán do třech vodorovných, stupňovitě umístěných teras s průčelím, které tvoří majestátní sloupořadí.Uměle vybudované terasy jsou rozděleny na přesné poloviny dvěma vzestupnými přístupovými rampami. Plánovanou, i když nejspíše nikdy nedokončenou součástí celého komplexu měl být i údolní chrám.[1]

Výzdoba chrámuEditovat

Výzdoba chrámu se týká především znázorněním královnina božského původu (tajemný posvátný sňatek – spojení boha se smrtelnou ženou (theogamie), v našem případě boha Amona s Hatšepsutinou matkou Ahmosou), jiné zobrazují výjevy z jejího narození a mládí, další náměty zas oslavují Hatšepsut jako panovnici, která věrně chrání památky předků, pečuje o kult bohů i její stavitelskou činnost (viz doprava dvou obelisků do Théb). Jedním z důležitých námětů je výprava do bájné země Punt. Severní strana prvního portiku zůstala vyhrazena námětům, typickým pro zádušní chrámy, jako proměny před znovuzrozením nebo výjev prvotní mokřiny.

ReferenceEditovat

  1. BRYAN, Betsy M. Chrám Hatšepsut. In: WEEKS, Kent R. Údolí králů : hrobky a zádušní chrámy západních Théb. Čestlice: Rebo, 2002. ISBN 80-7234-247-9. S. 66–74.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat