Chráněné parky a zahrady

Chráněné parky a zahrady bylo označení jednoho z druhů maloplošných chráněných území v Československu v letech 1956 až 1992.

Historie editovat

V letech 1955 – 1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody. Pro české země to byl zákon č.40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č.1/1955 Sb. Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v Československu. Vznikly tak tyto kategorie:

V nově přijatém zákonu v roce 1992 (zákon ČNR 114/1992 Sb.) [1] kategorie chráněných parků a zahrad již definována není, jednotlivé lokality byly přeřazeny do jiných druhů chráněných území.

Chráněné parky a zahrady editovat

V této kategorii byla území s umělou výsadbou dřevin. Byly významné z vědeckého, historického či uměleckého hlediska. Byly zpravidla u některého zámku či jiné významné architektonické památky jako zámecká zahrada, případně vybudovány u nějaké obory, případně jako arboretum.

CHPZ patřila mezi chráněná maloplošná území. Vyhlašování těchto typů území bylo později v kompetenci ministerstva životního prostředí České republiky.[2]

Příklady CHPZ editovat

V roce 1990 byly uvedeny v evidenci Ministerstva životního prostředí České republiky dvě lokality:

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Ochrana přírody, s. 64. 
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7–9. 

Externí odkazy editovat