Chráněná naleziště

Chráněná naleziště bylo označení jednoho z druhů maloplošných chráněných území v Československu v letech 1956 až 1992.

Historie

editovat

V letech 1955 – 1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody. Pro české země to byl zákon č. 40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č. 1/1955 Sb. Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v Československu. Vznikly tak tyto kategorie:

V nově přijatém zákonu v roce 1992 (zákon ČNR č. 114/1992 Sb.) [1] kategorie chráněných nalezišť již definována není, jednotlivé lokality byly přeřazeny do jiných druhů chráněných území (většinou přírodní památky - PP).

Chráněná naleziště

editovat

V této kategorii byla území, kde se vyskytovaly vzácné či ohrožené druhy rostlin či živočichů, případně zkameněliny či vzácné nerosty. Ochranný režim byl zaměřen na jejich udržení, k vědeckému zkoumání či jako zásobárna chovu v kulturách a pěstování.

CHN patřila mezi chráněná maloplošná území. Vyhlašování těchto typů území bylo později v kompetenci ministerstva životního prostředí České republiky.[2]

Reference

editovat
  1. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Ochrana přírody, s. 64. 
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7–9. 

Externí odkazy

editovat