Chráněné studijní plochy

Chráněné studijní plochy bylo označení jednoho z druhů maloplošných chráněných území v Československu v letech 1956 až 1992. Pojem je nově nahrazen označením Přechodně chráněné území.

Historie editovat

V letech 1955 – 1956 byly v Československu vydány zákony o státní ochraně přírody. Pro české země to byl zákon č.40/1956 Sb., pro Slovensko obdobný č.1/1955 Sb. Oba tyto, téměř stejné zákony, určily nové názvy a pojetí chráněných území v Československu. Vznikly tak tyto kategorie:

V nově přijatém zákonu v roce 1992 (zákon ČNR 114/1992 Sb.) [1] kategorie chráněných studijních ploch již definována není, nově se používá pojem Přechodně chráněné území.

Chráněné studijní plochy editovat

V této kategorii byla území s dočasnou ochranou. Vyhlašovány byly na speciální výzkumné úkoly a často jen na určitou dobu. Např. u hnízdiště netopýrů či na úpravě velkých pískoven. Status CHSP získaly i lokality rezervací, např. Swamp u Máchova jezera se stal roku 1972 jak rezervací, tak studijní plochou.

CHSP patřila mezi chráněná maloplošná území. Vyhlašování těchto typů území bylo později v kompetenci ministerstva životního prostředí České republiky.[2]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území ČR, Liberecko, svazek III. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. ISBN 80-86064-43-3. Kapitola Ochrana přírody, s. 64. 
  2. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Chráněná území v České republice. Praha 3: Informatorium, 1991. ISBN 80-85368-13-7. Kapitola Význam a kategorie chráněných území, s. 7–9. 

Externí odkazy editovat