Chodské nářečí

nářečí češtiny užívané na Chodsku

Chodské nářečí, označované také jako bulačina[1] (buláci, protože místo slovesa být používali bul - já jsem byl = já jsem bul) je dialekt češtiny užívaný na území Chodska (v okolí Domažlic). Toto nářečí patří do západního úseku jihozápadočeské podskupiny české nářeční skupiny, nicméně je velmi odlišné a rozdílné od ostatních. Jako u všech dialektů jeho užívání upadává.

Hlavní znakyEditovat

 • změna d > r mezi samohláskami, například dědek > děrek, stodola > storola, bude > bure, teda > tera
 • náslovné h, zejména u slov začínajících na u, ale i jindy, například aby > haby, utřít > hutřít, almara > halmara, udit > hudit
 • přehlásky typu smál se > smíl se, držel > držíl, sedět > seďít apod.
 • dlouhá samohláska u některých tvarů zájmen, infinitivů a příčestí minulých, například vaše > váše, volat > volát, oral > vorál
 • nadměrná délka samohlásky u dvojslabičných podstatných jmen: droužka (družička), půdzim, dívče
 • příčestí minulé slovesa být ve tvarech bul, bula, buli apod. (spisovně byl, byla, byli) - tato podoba je pravděpodobně již zaniklá, nicméně stala se obecně známou, Chodům bylo kvůli ní přezdíváno Buláci
 • dvojhláska ou často se vyslovuje ú př. :dlúho, kúpím...
 • zjednodušení skupiny vj > j: sjet, zjedavej, kjet
 • výslovnost slabikotvorného r, l s průvodní polosamohláskou ә (sәrce, hәrneček, vәlk, pәlno), někdy s a (vichr > věchar)

V beletriiEditovat

V beletrii je chodské nářečí zachyceno např. v dílech J. Š. Baara nebo v jediné Erbenově nářeční pohádce Jirka s kozú.[2]

Bulačinou jsou též psány dialogy v románu Aloise Jiráska Psohlavci.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. Praha: SPN, 1972. S. 227. 
 • BACHMANNOVÁ, Jarmila. Česká nářeční skupina [online]. Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017 [cit. 2022-11-12]. Dostupné online. 

ReferenceEditovat

 1. JAKLOVÁ, Alena. K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického I. Naše řeč [online]. 1997 [cit. 2015-7-22]. Dostupné online. 
 2. FORMÁNKOVÁ, Věra. K Erbenovu překladu slovanských pohádek. Naše řeč [online]. 1972 [cit. 2015-7-22]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat