Cempoala

městský stát předkolumbovské Ameriky

Cempoala (nahuatl Cēmpoalātl) neboli „místo dvaceti vod“, byla městský stát předkolumbovské Ameriky a hlavní město domorodého národa Totonaků v oblasti nazývané Totonacapan. Dnes je Cempoala významné archeologické naleziště Mexika ve státě Veracruz. Za své éry bylo město podřízeno Aztécké říši a pro Aztéky plnilo úlohu významného prosperujícího obchodního střediska.

Cempoala
Cēmpoalātl
1. století–1519 Místokrálovství Nové Španělsko 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Lokalizace Cempoaly
Cempoala
obyvatelstvo
počet obyvatel:
25 000–30 000 (rok 15. století)
národnostní složení:
Totonakové
státní útvar
městský stát
státní útvary a území
předcházející:
následující:
Místokrálovství Nové Španělsko Místokrálovství Nové Španělsko

Totonakové do oblasti dorazili a zbudovali si svá první sídla již za časů Toltécké říše. Totonacapan výsledně tvořilo až 50 jejich měst s 250 000 obyvateli. Z toho Cempoala dosáhla nejvýše 30 000 obyvatel. Existovala však dávno před jejich příchodem. Cempoala bylo starobylé město a Totonakové byli jen další z řady národů, kteří jí trvale osídlili.

Pyramidový chrám v Cempoale
Archeologické naleziště Cempoaly (výhled z chrámu)

Roku 1519 se o městě dozvěděli Španělé vedení Hernánem Cortésem, kteří tudy procházeli. Ve městě se poté setkali se zdejším náčelníkem Xicomecoatlem, ten španělské conquistadory přátelsky přivítal a předal jim dary včetně zlatých šperků. Kromě toho conquistadoři v celkovém počtu 500 mužů opustili Cempoalu až s 8 000 totonackými bojovníky a 40 veliteli na jejich výpravu proti Aztécké říši.