Caere je římské označení pro jedno z větších etruských měst ležící na jihu Etrurie, přibližně 50–60 km severozápadně od Říma.

Etruskové sami ho označovali jako Cisra a Řekové o něm referují jako o Agylle. Město situované v blízkosti pobřeží leželo na tufové skále ve výšce 80 m nad mořem a obtékaly ho řeky Mola a Manganello.

V dnešní době zde leží italské město Cerveteri (latinsky Caere Vetus) a oblast je známá díky rozsáhlé etruské nekropoli a značnému bohatství archeologických nalezišť.

Naleziště, známé pod jménem Banditaccia není dosud zcela prozkoumáno a předpokládá se, že stále skrývá množství artefakty z doby 700–300 př. n. l., kdy etruští obyvatelé tohoto regionu postupně vybudovali impozantní pohřebiště.