Buchar (rozcestník)

příjmení

Slovo buchar má více významů:

  • buchar – tvářecí stroj pracující na principu kladiva
české příjmení
Jiný význam