Brekcie je sedimentární hornina, která vzniká buď ledovcovým, nebo suchozemským způsobem. Její zrnitost je hrubá. Brekcie má proměnlivou barvu, která závisí na minerálním složení. Brekcie je tvořena ostrohrannými úlomky minerálů a hornin. Vzácně se uvnitř brekcií vyskytují zkameněliny.

Brekcie
Tzv. Neugrundbreccia složená z ruly a amfibolitu
Tzv. Neugrundbreccia složená z ruly a amfibolitu
Zařazení sedimentární
Hlavní minerály podle mateřské horniny
Textura klastická
Barva(y) podle mateřské horniny

SloženíEditovat

Skladba horniny je velmi kolísavá. Původ je ale vždy stejný, a to blízkost mateřských hornin při jejich uložení. Minimální je tedy transport, třídění a opracování zrn. Brekcie často vzniká při rozpadu hornin přímo na místě nebo svahovými sesuvy, zřícením útesu nebo jeskyň.

Brekcie má ještě jednu podobu, a to takzvanou mrazovou suť, kdy vznik horniny je podpořen mrazovým rozpadem a pukáním hornin a sutě z ledovcových morén.

Známe ještě tektonické a vulkanické brekcie, vznikající při výbuších sopek. Specialitou jsou pak impaktní brekcie, které vznikají při dopadu meteoritů na zemský povrch (známou je např. impaktní brekcie v kráteru Gardnos v Norsku).

 
Brekcie z okolí Kutné Hory

Externí odkazyEditovat