Botanická zahrada

uměle vysazená zahrada

Botanická zahrada je obvykle uměle vysazená zahrada, která prezentuje veřejnosti ucelené a odborně zpracované sbírky rostlin. Sbírky slouží také pro ekologickou výchovu a vzdělávání, i pro výuku zvláště středních a vysokých škol. Jedním z hlavních úkolů botanických zahrad je ochrana genofondu rostlin.[1][2] Větší botanické zahrady také plní rekreační funkci městské zeleně.[3][zdroj?] Úkolem zahrad je udržovat živé sbírky a expozice a tím se podílet na ex situ ochraně planých i kulturních rostlin.

Skleník Fata Morgana v Pražské botanické zahradě v Troji
Botanická zahrada na ostrově Lokrum, Chorvatsko

Charakteristika botanických zahrad podle Unie botanických zahrad ČR

editovat
 1. Botanická zahrada pěstuje minimálně 500 taxonů či kultivarů rostlin.
 2. Zahrada je otevřená veřejnosti alespoň po 2 měsíce v roce nebo slouží k pravidelné výuce.
 3. Má tým pracovníků odborně způsobilý plnit kritéria pro činnost botanické zahrady a dbá o jejich soustavný odborný růst. Kvalita a počet odborného personálu odpovídá počtu pěstovaných rostlin.

Botanické zahrady mají rostliny obvykle viditelně označeny jmenovkami a funkční informační systém popisující expozice. Často pořádají vzdělávací a výchovné programy v oblasti botaniky, dendrologie, zahradnictví, lesnictví nebo ochrany přírody či akce pro veřejnost s podobným zaměřením.

Většina botanických zahrad vydává pravidelně Index Seminum v tištěné podobě nebo elektronicky a příležitostně Index plantarum nebo má seznam pěstovaných rostlin přístupný v databázi.

Pro činnosti zahrad je nutný odborně zpracovaný management sbírek a expozic trvalých kultur živých rostlin a zajištění kontinuity botanické zahrady, umožňující soustavné udržování a rozvoj sbírek.

Zřizovatelé botanických zahrad jsou

editovat
 • stát
 • města
 • vysoké školy
 • střední školy
 • akademie věd
 • soukromé subjekty

Reference

editovat
 1. Roudná M., Holubec V. (2005): Genetické zdroje rostlink jejich ochrana a úloha botanických zahrad a arboret. in: Sekerka P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 2. Sekerka P. (2005): Zpráva o stavu botanických zahrad ČR v roce 2004–2005. in: Sekerka P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 3. http://www.botanicka-zahrada.eu/[nedostupný zdroj]

Literatura

editovat
 • Vlasta Šetelová a kolektiv: Botanické zahrady, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977
 • Milena Roudná, Petr Hanzelka: Botanické zahrady České republiky, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2006, ISBN 80-7212-441-2
 • Magdaléna Chytrá, Petr Hanzelka, Radoslav Kacerovský a kolektiv: Botanické zahrady a arboreta České republiky, Academia, Praha 2010, ISBN 978-80-200-1771-0, ISBN 978-80-200-1837-3

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat