Florius je společný projekt Unie botanických zahrad České republiky a Botanické zahrady hl.m. Prahy, který se snaží o zpřístupnění genofondu pěstovaných rostlin odborné i laické veřejnosti.

Historie projektuEditovat

Vytvoření společné databáze přístupné po internetu je jeden z klíčových projektů Unie botanických zahrad České republiky a je podmínkou pro taxonomickou revizi sbírek. Pečlivá evidence pěstovaných rostlin je také jedním ze základních předpokladů plnění podmínek vyplývajících z Convention of Biological Diversity (CBD), přijaté v Rio de Janeiro v roce 1992.[1] Vytvoření veřejně přístupné databáze pěstovaných rostlin je v souladu s doporučeními mezinárodních programů BGCI:Global Strategy for Plants Conservation, European Plant Conservation Strategy a International agenda for Botanic Gardens in Conservation i Bonnskými směrnicemi.

Evidenční program začal vznikat konce roku 2005 v Botanické zahradě hl. m. Prahy jako náhrada za zastaralý původní systém Evident (Sekerka 2005). Základem struktury databáze se stala modifikovaná struktura ITF – International Transfer Format, který navrhla na konci 90. let BGCI (Jackson 1998). O nový evidenční systém projevila zájem Unie botanických zahrad České republiky a proto byl Florius dále vyvíjen tak, aby umožňoval připojení dalších uživatelů.

Program vznikl na základě knihovního systému Clavius, jehož výhodou je ověřená koncepce provozovaná řadu let v knihovnictví ČR.

Během roku 2007 se do programu zapojily další botanické zahrady, na konci roku 2007 jich bylo celkem 11.

Popis projektuEditovat

Systém bohatě využívá referenčních slovníků, které slouží ke sjednocení taxonomie, jmenosloví rostlin i popisu lokalit. Pro vytvoření taxonomického členění rodů, čeledí a vyšších taxonomických jednotek bylo použito klasifikace převzaté podle Angiosperm Phylogeny Website, za základ českého jmenosloví byl vzat Klíč ke květeně ČR.

KatalogyEditovat

Společná databáze je přístupná na www.florius.cz. Je zde souhrnný katalog pěstovaných rostlin a katalogy jednotlivých zahrad.

V současné době (rok 2007) jsou k dispozici následující katalogy:

SlovníkyEditovat

Slovníky slouží především pro standardizovaný, jednotný zápis katalogu. Část slovníků je také přístupná na webových stránkách. Umožňuje vyhledávat taxonomi, zjistit zda vybraný druh je chráněný dle CITES, Natura 2000, Bernskou úmluvou či českou vyhláškou. Obsahuje také české jmenosloví rostlin.

TaxonomieEditovat

Taxonomické členění rodů, čeledí a vyšších taxonomických jednotek bylo vytvořeno podle Angiosperm Phylogeny Website

Jak ve slovnících tak i ve vlastním katalogu jsou lístky s dalšími upřesňujícími údaji - celou taxonomií, synonymikou a odkazy na stupeň ohrožení a ochrany.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. (Roudná 2005; Roudná, Hanzelka 2006; Roudná, Holubec 2005; Štolc 2005)

LiteraturaEditovat

 • JACKSON D.W. (1998): International Transfer Format for Botanic Garden Plants Records. Version 2. BGCI
 • BISBY F. A.(1994): Plant Names in Botanical Databases. Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA
 • BRUMMITT R. K. (2001): World Geographical Scheme for Recording Plant Distribution. Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburg, USA
 • FABEROVÁ I. (2005a): ): EVIGEZ – dokumentační systém genetických zdrojů rostlin [1]pro zemědělské využití v ČR. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 • FABEROVÁ I. (2005b): ): Mezinárodní dokumentační systémy genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 • KUBÁT K. et all (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. ISBN 80-200-0836-5
 • ROUDNÁ M. (2005): Ochrana genofondu planých rostlin v kontextu mezinárodních smluv. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 • ROUDNÁ M., HANZELKA P.(2006): Botanické zahrady České republiky. Historie, význam a přínos k plnění mezinárodních závazků. Ministerstvo životního prostředí, Praha, ISBN 80-7212-441-2
 • ROUDNÁ M., HOLUBEC V.(2005): Genetické zdroje rostlin, jejich ochrana a úloha botanických zahrad a arboret. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 • SEKERKA P. (2005): Připravovaná databáze pěstovaných rostlin v Botanické zahradě Praha in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7
 • SEKERKA P. (2007): Florius - program pro evidenci rostlin pěstovaných v botanických zahradách. in: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3
 • SEKERKA P. (2007): FLORIUS – program pro evidenci rostlin pěstovaných v botanických zahradách jako příspěvek botanických zahrad pro využívání a sdílení genetických zdrojů rostlin. In.: Barčiová L. et al.(eds.): Otazníky kolem CITES. České Budějovice. ISBN 978-80-7040-965-7
 • ŠTOLC K. (2005): Mezinárodní programy ochrany kulturních rostlin. in: SEKERKA P. (ed.): Sborník z konference Introdukce a genetické zdroje rostlin - Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 80-903697-0-7

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat