Berlínská letiště

seznam na projektech Wikimedia

Berlín má v současné době (2009) dvě mezinárodní letiště pro civilní dopravu s celkovou kapacitou kolem 20 milionů cestujících. V době rozděleného města existovala celkem 4 letiště (až do roku 1995), z toho tři v západních sektorech města a jedno na území NDR. V budoucnu se tento počet má zredukovat na dvě a později na jedno – na letiště Berlín Braniborsko.

Letiště v Berlína, včetně těch uzavřených

Jedná se o následující letiště, která jsou pojmenována podle městských čtvrtí resp. obcí, kde se nacházejí:

Letiště Berlín-Tempelhof, kód IATA: THF

 • postaveno v roce 1922, provoz v letech 1923–1975 a od roku 1985, uzavřeno v roce 2008
 • kapacita cca 1,5 milionu cestujících za rok, přepraveno 540 000 cestujících za rok (2005)
 • v bývalém americkém sektoru města, částečně vojenské letiště (USAF)

Letiště Berlín-Tegel, kód IATA: TXL

 • postaveno v roce 1948, pravidelná civilní doprava od roku 1960, předběžně plánované uzavření v roce 2011
 • kapacita 9,5 milionu cestujících, přepraveno 11,5 milionu cestujících za rok (2005)
 • v bývalém francouzském sektoru města, částečně vojenské letiště (francouzské letectvo)

Letiště Berlín-Schönefeld, kód IATA: SXF

 • provoz od roku 1946, zásadní rozšíření má být ukončeno v roce 2011
 • přepraveno cca 5 milionu cestujících za rok, kapacita v roce 2011 až do 25 milionů
 • leží mimo hranice Berlína (dříve na území sovětské okupační zóny, resp. NDR), částečně vojenské letiště

Letiště Berlín-Gatow, bez kódu IATA

 • postaveno v roce 1935, osobní přeprava omezeně jen v letech 1946 až 1950, v roce 1995 uzavřeno
 • po roce 1950 civilní užití jen příležitostně při návštěvách britského královského dvora v Berlíně
 • v bývalém anglickém sektoru města, převážně vojenské letiště (RAF),

Letiště Berlín-Braniborsko, kód IATA: BER

 • má být podle posledních odhadů otevřeno v říjnu 2020, mělo by alespoň částečně nahradit letiště Tegel a Schönefeld

SrovnáníEditovat

Tři z celkem (dříve) čtyř berlínských letišť se nacházela na území města samotného, letiště Schönefeld, které má jako jediné zůstat, leží těsně na jižní hranici města; toto letiště bylo dříve jediným letištěm pro Východní Berlín. Ostatní tři letiště se nacházela (a existující nachází) na území tří bývalých západních sektorů města (to znamená, že každý ze čtyř sektorů města měl své vlastní letiště). Z letiště Gatow, nejmenšího ze všech čtyř, se osobní doprava konala jen omezeně v letech 1946 až 1950.

Letiště Berlín-Tegel bylo vybudováno roku 1948 během pouhých dvou měsíců, protože dosavadní letiště Tempelhof velice rychle narazilo na vrchní hranici svých kapacit; materiál na jeho výstavbu byl do Berlína částečně transportován leteckým mostem během berlínské blokády, což byl i důvod pro urychlenou výstavbu.

Po uzavření letiště Gatow roku 1995 je doprava obstarávána ze zbývajících tří letišť (přičemž letiště Tempelhof, ležící v centru města, bylo v letech 1975–1985 uzavřeno). Počítá se s uzavřením letiště Tempelhof roku 2007, s výstavbou budoucího centrálního letiště Schönefeld a po dokončení tohoto velkoletiště s uzavřením letiště Tegel.

Tyto plány však byly v minulosti již často měněny, nejen v důsledku protestů občanských iniciativ (v případě letiště Tempelhof a Schönefeld), ale částečně i v důsledku ne zcela konsekventního plánování. Jejich protesty proti letišti Schönefeld měly však větší důsledky – vychází se z toho, že dokončení tohoto letiště bylo v důsledku námitek a soudních sporů o ně posunuto o několik let.

Občanské iniciativy měly (a mají dodnes) vliv zejména na plány letiště Tempelhof a Schönefeld. Jejich snahy nechat uzavřít letiště Tempelhof nalezly podporu i ze strany berlínského senátu, zejména v otázce omezení hluku a bezpečnosti (letiště se nachází téměř v centru města).

V případě výstavby (a tedy rozšíření současného letiště) Schönefeldu dlouhou dobu probíhala jednání s nejasným výsledkem mezi spolkovými zeměmi Berlín a Braniborsko (letiště leží na území této země), dodnes není vyjasněno napojení letiště na městskou hromadnou dopravu. Nové letiště nazvané Berlín-Braniborsko má být otevřené s velkým zpožděním v roce 2020.

Související článkyEditovat