Benzoáty (též benzoany) jsou soli nebo estery kyseliny benzoové, obsahují benzoátový aniont C6H5COO nebo benzoátovou skupinu PhCOO—.

Kyselina benzoová a její soli a estery se používají jako konzervanty. Soli se používají častěji z důvodu lepší rozpustnosti ve vodě.

Příklady editovat

Externí odkazy editovat