Bílí Američané či američtí běloši (anglicky White Americans) je označení těch obyvatel Spojených států amerických, kteří jsou původem z Evropy, Blízkého východu nebo severní Afriky, a náleží tedy k europoidní rase. Jedná se především o potomky přistěhovalců z Evropy, ale také z jiných částí světa osídlených evropskými přistěhovalci. Menší část již tvoří přistěhovalci ze Severní Afriky a Blízkého východu, především z Levanty (libanonští křesťané). Za bělochy jsou standardně považováni též Židé.

Bílí Američané
Populace
Bílí Američané
223 553 265
72,4% celkové populace USA (2010)
Nehispánští běloši
196 817 552
63,7% celkové populace USA (2010)
Hispánští běloši
26 735 713
8,7% celkové populace USA (2010)
Jazyk(y)
americká angličtina, španělština, němčina další jazyky
Náboženství
protestantismus, katolicismus, mormonismus, jiná náboženství
Příbuzné národy
Evropané, evropští přistěhovalci v jiných částech světa

Mezi deset nejpočetnějších skupin podle původu patří: Němečtí Američané (16,5 %), Irští Američané (11,9 %), Angličtí Američané (9,0 %), Italští Američané (5,8 %), Francouzští Američané (4 %), Polští Američané (3 %), Skotští Američané (1,9 %), Holandští Američané (1,6 %), Norští Američané (1,5 %) a Švédští Američané (1,4 %).[1]

Běloši, včetně hispánských bělochů, tvoří většinu obyvatel USA – 223 553 265 lidí, tj. 72,4 % celkové populace podle sčítání z roku 2010. Nehispánských bělochů pak bylo 196 817 552, tj. 63,7% celkové populace.

Podíl nehispánských bělochů již několik desetiletí konstantně klesá – jen v letech 1990–2010 poklesl z 75,6 % na 63,7 % populace. To je způsobeno vysokou imigrací nebělochů do země po přijetí Hart-Cellerova imigračního zákona v roce 1965, vysokou porodností imigrantů a naopak nízkou porodností nehispánských bělochů, ale také rasově smíšenými manželstvími. V roce 2013 počet úmrtí poprvé přesáhl počet porodů, i když to je zatím stále vyvažováno slabou imigrací bělochů do země. Přesto se předpokládá, že do budoucna bude počet nehispánských bělochů klesat i v absolutních číslech.[2]

Nehispánští běloši se stali menšinou mezi novorozenci v roce 2012, v roce 2013 pak byl oznámen zlom i u dětí do pěti let.[3][4] Projevuje se generační propast, kdy většinu dětí tvoří menšiny, ale velká většina seniorů jsou naopak běloši (tzv. generace Baby Boomers).

Co se týče příjmů, tak bílí Američané jsou druhou nejlépe vydělávající rasovou skupinou po asijských Američanech. Tento fakt je ale interpretován jako známka rasového útlaku ostatních skupin, a tak jsou běloši cílem diskriminace, která se nazývá afirmativní akce.

ReferenceEditovat