Azbuka

rozcestník na projektech Wikimedia

Azbuka může označovat následující písma vycházející z hlaholice – podle prvních písmen (az) a (buki):

  • cyrilice – jak starší, tak novější verze (používané nejen pro zápis slovanských jazyků, ale i mj. mongolštiny, kazaštiny)
  • hlaholice
  • graždanka – reformovaná cyrilice z 18. století
jazykové obměny
jiný význam