Autonomní okruhy Ruské federace

Ruská federace sestává z 89 samostatných subjektů, z nichž 4 jsou autonomní okruhy.

Autonomní okruhy Ruska k 1. březnu 2008:
1. Čukotský autonomní okruh
2. Chantymansijský autonomní okruh - Jugra
3. Něnecký autonomní okruh
4. Jamalo-něnecký autonomní okruh

4 současné autonomní okruhy Ruské federace (rusky: автономные округа, j. č. автономный округ) jsou (co do pravomocí) nejnižší stupeň samosprávy. Jedná se o regiony obývané neruskými etniky, která však mnohdy tvoří jen menší část obyvatelstva.

Jsou plnoprávným subjektem v rámci Ruské federace.

Mají vlastní zákonodárnou moc, vlastní území (které bez jejich souhlasu nelze měnit) a vlastní obyvatelstvo.

Vzájemné vztahy autonomního okruhu a kraje / oblasti, do které patří, mohou být upravené federálním zákonem anebo vzájemnou smlouvou mezi autonomním okruhem a krajem / oblastí.

Pod původním názvem národnostní okruhy byly první z nich vytvořeny v roce 1920 k poskytnutí autonomie malým národům na severu Ruska a v roce 1930 došlo k dalšímu rozšíření jejich počtu. V roce 1977 došlo ke změně ústavy Sovětského svazu, která také měnila název národnostních okruhů na autonomní, aby se zdůraznil právě aspekt autonomie. Ústava z roku 1977 předpokládala podřízení autonomních okruhů jednotlivým oblastem a krajům. Nová ústava z 15. prosince 1990 tento status změnila a autonomní okruhy se staly plnoprávným subjektem v rámci Ruské federace.

Současnost

editovat

V roce 1990 existovalo v rámci Ruské federace celkem 10 autonomních okruhů. V rámci administrativních změn došlo ke sloučení některých z nich s kraji nebo oblastmi. Je pravděpodobné, že tento trend bude i nadále pokračovat. Níže je uveden seznam autonomních okruhů v roce 1990 a jejich současný status:

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Autonomous okrugs of Russia na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

editovat