Atol

prstencový korálový útes s lagunou uvnitř

Atol je typ ostrova v tropických mořích, který se skládá z kruhovitého korálového útesu, jenž obklopuje lagunu.

Letecký pohled na atol Yap v Tichém oceánu.

Vývoj atoluEditovat

 
Animace ukazuje vývoj atolu, kdy se začnou kolem sopečného kužele tvořit korály a samotná sopka se vlivem eroze zmenšuje.

Atol vzniká postupnou přeměnou podmořských sopek. Je-li erupce podmořské sopky dostatečně silná (či opakovaná), vynoří se ze dna oceánu sopečný kužel, který vznikl z mořské sopky. Mořské sopky se mohou pohybem tektonických desek pomalu posouvat a v místě původního epicentra mohou postupně vznikat další a další sopečné ostrovy. Tímto způsobem dochází ke vzniku celých sopečných souostroví.

Další nezbytnou podmínkou pro vznik atolu je teplá a čistá voda (korály rostou jen mezi 30° rovnoběžek). Jedině tak se kolem vyhaslé sopky začne vytvářet korálový útes, lemující pobřeží sopečného ostrova. Pokles geologického podloží a eroze způsobují, že se sopečný kužel začne rozpadat a pomalu se potápí zpět do vod oceánu. Korálový útes se naopak rozrůstá a v cestě za světlem se stále více přibližuje k mořské hladině. Takto postupně vzniká bariérový útes. Postupem času původní sopečný ostrov úplně zmizí pod vodou a nad hladinou oceánu zůstává pouze korálový prstenec – atol, který uzavírá mořskou lagunu.

Celý proces trvá miliony let a atol není konečnou fází. Postupně se totiž rozpadá a potápí i korálový ostrov a po čase i on zmizí pod hladinou oceánu.

Teorii vzniku a vývoje korálových ostrovů vypracoval Charles Darwin.

PříkladyEditovat

Externí odkazyEditovat