Epicentrum (název pochází ze starořeckého slova επίκεντρον) je myšlený bod na povrchu Země, který vznikne kolmým průmětem hypocentra na zemský povrch. Používá se v souvislosti s určením místa výskytu nějaké mimořádné události, například zemětřesení, výbuchu jaderné bomby či meteoroidu v atmosféře. Synonymním výrazem je ground zero, pocházející z amerického vojenského slangu.

Ilustrace bodu, kde se nachází epicentrum nad centrem zemětřesení.

Jedná se o místo, kde se uvolní nejvíce energie z hypocentra. Pro přesné určení epicentra se využívá v seismologii určování pomocí seismografu. Pro přesné určení je potřeba údajů minimálně ze 3 přístrojů, podle kterých se dá následně přesně spočítat poloha hypocentra, resp. epicentra.

Označení epicentrum přešlo v širší význam, když se s ním označuje centrum události, nezávisle na uvedených jevech.

Externí odkazy editovat