Astigmatismus (optika)

Astigmatismus je závažná optická chyba při velkých vzdálenostech od optické osy i při málo světelných soustavách, protože je přímo úměrná světelnosti a druhé mocnině odklonu od optické osy. Astigmatismus mají i úzké svazky paprsků, pokud jsou výstředná. Astigmatické svazky se protínají ve dvou fokální (nevytvářejí nikde bodové ohnisko) navzájem kolmých - meridiálních a sagitální řez. Vzdálenost mezi fokální se nazývá astigmatický rozdíl. Při astigmatismu má obraz bodového zdroje tvar krátké čáry (na fokální) nebo rozmazaného kroužku (mezi fokální). Astigmatismus je dobře vidět při zobrazení předmětu ve tvaru soustředných kružnic přetnutí několika průměry, ležících v rovině kolmé na optickou osu a se středy na optické ose. Při umístění promítacího stínítka v rovině ohnisek meridiálních řezů se kružnice zobrazí ostře, ale obrazy poloměrů jsou neostré, a to tím více, čím jsou od optické osy dál. Pokud je stínítko v rovině sagitální řezů, obrazy poloměrů jsou ostré, ale kružnice neostré. Astigmatismus soustavy lze opravit vhodným výběrem poloměrů křivosti lámavých ploch a jejich optických mohutností. Soustava s opraveným astigmatismem je anastigmat. Astigmatismus a koma se vyskytují i při parabolických zrcadlech.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Astigmatizmus (optika) na slovenské Wikipedii.