Otevřít hlavní menu

Asociace profesionálních myslivců České republiky

Asociace profesionálních myslivců České republiky (APM ČR) je myslivecká organizace, která sdružuje myslivce zapsané do seznamu myslivců vedeném Asociací. APM má sídlo v Praze, ale působí na území celé České republiky.

Asociace si klade za cíle ochranu profesních zájmů, zvyšování odborné úrovně, obhajobu myslivosti, prosazování jejího řádného výkonu a prosazování celého souboru mysliveckých etických a historických tradic a zvyklostí.

Asociace profesionálních myslivců České republiky (dále jen Asociace) je jednou z mála mysliveckých organizací, které zatím vznikly v naší společnosti mimo Českomoravskou mysliveckou jednotu. Asociace je samosprávnou stavovskou organizací sdružující myslivce na principu zákona o sdružování občanů. Jedním z předpokladů členství je vyšší odborná zkouška z myslivosti. Asociace sdružuje ty občany ČR, kteří vykonávají myslivost na profesionální odborné úrovni nebo jako své povolání.

Asociace hájí zájmy svých členů a zájmy své a uplatňuje je v souladu s platnými právními předpisy ČR. Hlavním posláním Asociace je sdružování svých členů, obhajoba jejich profesních zájmů, zvyšování odborné úrovně a prosazování výkonu práva myslivosti v souladu s právními předpisy, zásadami řádného mysliveckého hospodaření a chovu zvěře při respektování celého souboru mysliveckých etických norem, historických tradic a zvyklostí.

Asociace nemá naprosto žádné ambice v oblasti masového sdružování myslivců na bázi zájmové činnosti, kde již dominují jiné subjekty s fungující organizační strukturou. Cílem Asociace jako výběrové organizace je vedle činnosti vyplývající ze stanov především vysoce odborná a aktivní spolupráce se všemi subjekty pohybujícími se v celém spektru mysliveckých činností.

Asociace považuje za stěžejní zejména transformační proces uvnitř myslivosti a zrovnoprávnění myslivosti s ostatními příbuznými obory lidské činnosti vykonávanými člověkem v přírodě - zemědělstvím, lesnictvím, veterinární medicínou a také s ochranou přírody a životního prostředí. Podstatnými změnami musí projít vztah myslivců k přírodě, zvěři a k vlastnímu výkonu práva myslivosti v honitbách.

Asociace se snaží přispět k prosazení moderně pojaté myslivecké činnosti, která bude v rámci ochrany životního prostředí nedílnou součástí všech pozitivních aktivit člověka v přírodě na začátku 3. tisíciletí. Zaměření Asociace vyjadřuje i její heslo „ Příroda neslouží myslivcům, myslivci slouží přírodě „.

Externí odkazyEditovat