Otevřít hlavní menu
Pracoviště Českomoravské myslivecké jednoty na pražském Chodově

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., (ČMMJ) je spolek, nejvýznamnější myslivecká organizace Česka. Hlavními úkoly, kterými se zabývá ČMMJ, jsou rozvoj myslivosti a ochrana přírody. Důležitá je také spolupráce s orgány územní samosprávy ve věcech, které se týkají myslivosti a ochrany přírody.

ČMMJ byla založena v roce 1923 sloučením sedmi tehdy existujících mysliveckých či loveckých spolků. V r. 1961 došlo k sjednocení Československé myslivecké jednoty a Zväzu poľovníckych ochranných sdružení na Slovensku v Československý myslivecký svaz. Po vzniku samostatné České republiky opět dochází k rozdělení těchto dvou spolků.

Od roku 2005 do roku 2014 byl předsedou Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Palas, poté do konce volebního období ji vedl místopředseda Ing. Jiří Chmel. Od roku 2015 je předsedou Ing. Jiří Janota.

Aktivity ČMMJEditovat

ČMMJ má mnoho dalších aktivit. Stará se o přípravu nových adeptů pro výkon myslivosti a následně provádí zkoušky, sdružuje mnoho různých klubů (Klub sokolníků, Klub trubačů, Klub fotografů, Videoklub ČMMJ, Klub přátel ČMMJ, Klub autorů, Klub vábičů, Klub dam české myslivosti, Klub mladých myslivců, Klub lovecké lukostřelby), stará se o kontakt se zahraničními spolky atd. Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky, samotné sokolnictví je již zapsáno jako nehmotné kulturní dědictví UNESCO.

Externí odkazyEditovat