Armagedon

Tento článek je o biblickém místu. Další významy jsou uvedeny na stránce Armagedon (rozcestník).

Armagedon či Armageddon nebo Harmagedon (řecky αρμαγεδδων, z hebrejského הר מגידו, Har Megido, dosl „Hora Megido“) je událost, jež je symbolicky pojmenována podle skutečného starověkého místa. Podle biblické knihy Zjevení má na tomto místě (v symbolickém slova smyslu) dojít k závěrečné bitvě mezi vojskem Všemohoucího Boha, vedeným jeho synem Ježíšem Kristem a mezi vojskem Satana s jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem.

Ideální předobraz dějiště poslední bitvy, pohled z Megida na Jizre'elské údolí

Toto místo je pojmenováno konkrétně jako Armageddon v jediném biblickém verši knihy Zjevení. Zj 16, 16 (Kral, ČEP) a je ztotožňováno se starověkým telem Megido v severním Izraeli, kde se odehrálo několik významných bitev. Proto bylo patrně vhodné toto známé místo velkých bitev přirovnat k místu závěrečnému boji „velikého dne Boha Všemohoucího“. Zj 16, 14 (Kral, ČEP) Je to také „Válka, která ukončí všechny války“ s celosvětovou působností. Mt 24, 27 (Kral, ČEP) Mt 24, 29 (Kral, ČEP) Mt 24, 36 (Kral, ČEP)

Biblická kniha Zjevení říká, že králové celé obydlené země‘ budou shromážděni „k válce velikého dne Boha Všemohoucího“. Zj 16, 14 (Kral, ČEP) Toto proroctví pokračuje tím, že jsou shromážděni „na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon“ neboli Armagedon. Zj 16, 16 (Kral, ČEP) Dále je ve Zjevení uvedeno, že ‚králové země a jejich vojska‘ budou ‚shromážděni, aby vedli válku s tím, který seděl na koni, a s jeho vojskem‘. Zj 19, 19 (Kral, ČEP) Tímto jezdcem je Ježíš Kristus. 1Tim 06, 14 (Kral, ČEP) Zj 19, 11 – 12, 16 (Kral, ČEP)

Armagedon je válka mezi Bohem a silami neposlušného lidstva. Jedním důvodem může být, že v Armagedonu budou „zničeni ti, kdo ničí zemi“. Zj 11, 18 (Kral, ČEP) Navíc Armagedon podle této zprávy má vést k nastolení pokojného světa — ‚nové země, kterou očekáváme podle Božího slibu, v níž bude přebývat spravedlnost‘. 2Pt 03, 13 (Kral, ČEP)

Související článkyEditovat